WHO نوار کم برای ورزش را برداشته و برای همه سنین اهداف تعیین می کند(MedPage امروز) – طبق دستورالعمل های به روز شده از سازمان بهداشت جهانی (WHO) ، از کودکان تا افراد مسن ، همه می توانند از برخی از ورزش ها و خویشتنداری ها در حالت کم تحرک بهره مند شوند. بزرگسالان باید 150-300 دقیقه متوسط ​​داشته باشند …


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>