[ad_1]

به نسخه این هفته Health Career Insights خوش آمدید. این مرور هفتگی ، مقالات شغلی مراقبت های بهداشتی را که از وب جمع آوری شده اند ، برای کمک به شما در یادگیری موارد بعدی برجسته می کند.

لیزا گریبل رئیس بخش شادی ترکی CompHealth ، بزرگترین دکتر ظرافت ترکیه و رهبر در پرسنل متحد ثابت و موقت است. لیزا بیش از 20 سال در مراقبت های بهداشتی کار کرده است.

[ad_2]

منبع: kaheshvazn-news.ir

ایندکسر