یک مطالعه SPRINT نشان می دهد که این رقابت به خطر ابتلا به CVD در بزرگسالان سیاه پوست کمک نمی کند(امروز MedPage) – نویسندگان مطالعه: شرعا رائو ، متیو دبلیو سگار و غیره. تیفانی ام پاول-ویلی ؛ کلاید دبلیو یانسی ، الیزابت مک نالی مخاطبان هدف و بیان هدف: متخصصان قلب ، پزشکان ژنتیک ، پزشکان مراقبت های اولیه ، بهداشت عمومی و سیاست …


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>