واجب به ذکر می باشد که مدل پودری همین ذغال ها بخش اعظم در فیلتر کربنی گزینه استعمال قرار گرفته و تاثیر زیادی بر حذف آلاینده ها حیاتی بار منفی دارند. قیمت کربن های فعال در سطح نخستین به نوع آنان و پودری یا این که گرانولی و میله ای بودن و همچنین اندازه و سایز آن ها بستگی دارد. حیاتی ترین تفاوت این روش کلیدی فعال سازی فیزیکی در انجام هر دو مرحله ایجاد زغال و اکتیو کردن آن در یک کوره می باشد. پس از حرارت دهی در کوره های اختصاصی در دمای 800 تا 1100 جايگاه سانتی گراد وارد تراز فعال سازی میشویم. در صنعت های داروسازی هم کربن فعال کاربرد گسترده ای داراست و در تراز تولید و تصفیه میانی و نهایی از آن ها به کار گیری میشود. اتفاقی که به معنا نیاز های مکرر دستگاه به تعویض همین فیلتر ها است.حداقل میزان قابل قبول جاذب به کار گرفته شده در یک دستگاه تصفیه هوا خانگی مهم کیفیت، یک کیلوگرم هست و هرچه قدر این میزان بیشتر باشد، کارایی دستگاه خوب تر و فواصل زمانی تعویض فیلتر نیز بیشتر خواهد بود. بعد کلیدی حرارت دهی در درجات بسیار بالا مرحله متخلخل شده و اقتدار جذب آن تا حد متعددی ارتقا پیدا می کند. توجه داشته باشید که هر چه این شاخص بخش اعظم باشد، به به عبارتی نسبت قدرت جذب زغال نیز افزایش پیدا خواهد کرد. مهم اعتنا به گونه کاربرد گزینه حیث لازم هست فاکتورهای زیادی را به جهت تعیین و خرید کردن کربن فعال در نظر داشته باشید. مزو تخلخل Mesopores: همین کربن ها اهمیت منافذی اهمیت قطرهای یک تا 25 نانومتر می باشند. هر یک از این کربنها کلیدی خواص متعدد میباشند. کربن فعال یک عنصر شیمیایی غیر فلزی و چهار ظرفیتی می باشد و عدد اتمی آن 6 می باشد. ماکروتخلخل Macropores: منفاذ همین کربن ها با قطر 25 نانومتر می باشند و به جهت جذب گاز و مایعات کارایی ایده آلی دارند. این مواد از نظر میزان مرغوب بودن در مرحله ایده آلی قرار داشته و برای جذب کلر و رنگرزی و همچنین صنایع غذایی مورد به کارگیری قرار میگیرند. مش کربن اکتیو: از دیگر فاکتورهای حیاتی که به شدت بر میزان مرغوب بودن کربن ها تاثیرگذار است، کربن اکتیو جاکوبی مش می باشد. از دیگر موردها کلیدی در تعیین قیمت زغال اکتیو، گونه برند و داخلی یا این که خارجی بودن آن می باشد. در مدل بندی دیگر می توان این زغال ها را بر شالوده جور منافذ و تخلخل روی مرحله آنها گروه بندی کرد. در صنعت پتروشیمی از کربن فعال به جهت جذب گاز به کارگیری می شود و در ادامه حساس قرار دادن آن ها در دمای بالا، امکان دفع گاز را فراهم می کنند.

ایندکسر