کدام “غده” باعث سرقت اعضای بدن در شیکاگو در دهه 1920 شد؟


چرخه اخبار 24 ساعته به همان اندازه که برای سیاست ، امور مالی یا ورزش اهمیت دارد برای پزشکی مهم است. که در امروز MedPage، اطلاعات جدید روزانه منتشر می شود ، اما حفظ آنها می تواند یک چالش باشد. برای کمک به خوانندگان ما و کمی سرگرمی ، در اینجا یک مسابقه 10 سالی بر اساس اخبار هفته آورده شده است. موضوعات شامل بثورات سرقت اعضای بدن در دهه 1920 ، اخبار مربوط به واکسن COVID-19 و جراحی پر خطر پروستات است. پس از انجام آزمون ، در پنجره مرورگر خود به پایین پیمایش کنید تا پاسخ ها و توضیحات صحیح و همچنین پیوند به مقاله های اصلی را بیابید.


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>