[ad_1]

(امروز MedPage) – مخفی نیست که هزینه های زیادی برای مراقبت های بهداشتی بیهوده وجود دارد و بیماران با جهش ناگهانی حق بیمه بیشتر ناامید می شوند. و هنوز اقدامات غیرضروری هنوز هم روی همه انجام می شود …

[ad_2]

منبع: kaheshvazn-news.ir