[ad_1]

به زودی امروز MedPage سری چالش های بالینی اختلالات نادر خونی را شامل می شود ، از جمله هموگلوبینوریای شبانه پاروکسیسم ، ترومبوسیتمی ضروری و میلوفیبروز. در زیر یک مسابقه سه س isالی آورده شده است که دانش شما را در مورد این سه چالش بالینی آزمایش می کند. پاسخ و توضیحات پس از اتمام آزمون ظاهر می شود.

[ad_2]

منبع: kaheshvazn-news.ir

ایندکسر