چالش بالینی: دانش خود را از اختلالات نادر خون آزمایش کنید


به زودی امروز MedPage سری چالش های بالینی اختلالات نادر خونی را شامل می شود ، از جمله هموگلوبینوریای شبانه پاروکسیسم ، ترومبوسیتمی ضروری و میلوفیبروز. در زیر یک مسابقه سه س isالی آورده شده است که دانش شما را در مورد این سه چالش بالینی آزمایش می کند. پاسخ و توضیحات پس از اتمام آزمون ظاهر می شود.


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>