پیستون کلیدی چندین شیار روی بدنه خود و تعدادی جور رینگ روی این شیارها است. این گذر به روغن اجازه می دهد تا از انتهای بزرگ از میله اتصال عبور کرده و بر بر روی حیطه رانش دیواره سیلندر ، جایی که حداکثر اصطکاک هست ، پاشیده شود. لبه رینگهای فشاری را به جهت ممانعت از عکس العمل مرحله تیز کلیدی دیواره سیلندر و کمتر اصطکاک و احتمال جراحت دیدگی جداره داخلی سیلندر، ساف یا پخ میسازند. موتورهای تولیدی مدرن اصطکاک در بین پیستون و دیواره سیلندر را اهمیت به کار گیری از روکش های پیستون اندک اصطکاک ، بخش اعظم کاهش می دهند. همین حذف وزن را به دست‌کم می رساند و مرحله تماس میان پیستون و دیواره سیلندر را کمتر می دهد ، براین اساس اصطکاک کمتر می یابد. در حالی که ما می خواهیم یک مهر و موم مقاوم در برابر گاز داشته باشیم ، ما همینطور نیاز داریم که پیستون به آرامی در طول سیلندر اصلی حداقل اصطکاک حرکت کند ، بنابراین پیستون به پاره ای مسافت نیاز دارد. پروفیل I-beam حداکثر مقاومت سازه ای را حیاتی دست‌کم هزینه وزن می دهد و مانند پیستون ، می خوا‌هیم وزن میله اتصال را تا حد ممکن ذیل نگه داریم. همین عبور گاز از پیستون و باطن میل لنگ به عنوان دمنده شناخته می شود و برای مراقبت فشرده سازی باید به دستکم برسد. دست‌کم فایدهای که این سیستم به جهت استقلال خواهد داشت این می باشد که می تواند از برتری عددی خویش جلوی زمین بهره ببرد و استفاده مناسبتری از بازیکنانی مثل امین قاسمینژاد داشته باشد. ولی همین شکاف به پیستون اذن نمی دهد تا گاز یا مایع را در بالای پیستون فشرده کند. این طرح هنوز در موتورهای کامیون و تجاری پهناور مورد استفاده قرار می گیرد ، ولی مدتهاست که در خودروها و موتورسیکلت ها با طرح سبک تری که به پیستون دمپایی دارای اسمو رسم هست جایگزین شده است. پیستون فوق العاده داغ می شود و باید این گرما را به طور اثر گذار دفع کند. پیستون نیکی صرفا در معرض نیروهای عمودی در زمان احتراق قرار می گیرد ، بلکه نیروهای جانبی ناشی از تغییر و تحول مداوم زاویه میله اتصال نیز در آن مفید است. زمان کارگزاشتن حلقه های جدید ، شکاف ها می بایست جابجا شوند و هیچوقت مستقیماً اصلی یکدیگر در یک خط قرار نگیرند تا از مسیری مستقیم برای خروج گازها پرهیز شود. فشار همین گازها باعث می شود که سطح زیری حلقه ها محکم به کف نشیمنگاه حلقه بچسبند. نصیب بالای میله اتصال که به پیستون محکم شده می باشد ، انتهای کوچک نامیده پیستون رشته ای می شود. انتهای تبارک اهمیت یاتاقان در دو نصفه است. در عاقبت در هر دو ناحیه درزبندی انجام می شود اما به رینگ دانسیته پایینی فشار کمتری وارد می شود برای بهبود درز بندی رینگ پایینی غالبا از رینگ پیچشی استفاده می کنند. ممکن است بگویید موتور آتش میگیرد , پیستون فلات 250 اما صحیح میباشد البته در اینجا رادیاتور خودرو نقش دوچندان مهمی را ایفا می نماید . به جهت محافظت همین مسافت ، پیستون باید دقیقاً خودرو کاری شود و آلیاژی که از آن ساخته شده است دقیقاً مشخص و معلوم می شود تا انبساط حرارتی را در حیث بگیرد. روغن از مرکز این لوله به سمت پیستون پمپ می شود و آن گاه از خنک کاری پیستون از اطراف لوله بر می گردد و به باطن crankcase می ریزد. یاتاقان های انتهای بزرگ اساسی روغن دریافت شده ذیل فشار از نحوه گذرگاه های میل لنگ روغن کاری می شوند. حلقه های فشاری همینطور به جهت انتقال حرارت از پیستون به دیواره سیلندر کار می نمایند ، جایی که مایع خنک کننده ای که از روش جلیقه های آب جریان دارد ، پخش می شود. گرمای پیستون به سه مکان می رسد: به عنوان گرمای تابشی به محفظه احتراق ، از نحوه رینگ های پیستون و پایین میله اتصال ، به دیواره های سیلندر وارد می شود. سوراخ کوچک در میان پیستون و دیواره سیلندر به وسیله حلقه های پیستون ، که در شیارهای بر روی پیستون در حوزه‌ ای معروف به تسمه پیستون قرار می گیرد ، پر می شود. میللنگ معمولا به وسیله یاتاقان بر روی بلوک سیلندر سوار می‌گردد و قطعهای بنام «بغل یاتاقانی» خلاصی یا این که لقی طولی میل لنگ را تنظیم میکند. 1ـ بیضی ساختن پیستون : چون گرمای احتراق به بالای پیستون می‌رسد و آن حوزه‌ و نصیب قرار گرفتن گژن پین بخش اعظم از کلیه جا گرم میگردد ، اهمیت انبساط بیشتری می باشد که همین انبساط موجب چسبیدن پیستون به سیلندر و انواع در عمل موتور می‌شود بنابراین پیستون را بیضی میسازند که آن‌گاه از گرم شدن انبساط پیدا کرده و حالت دایره پیدا میکند. همین حلقه کار جمع کردن روغن از دیوارهی سیلندر را به جهت دوری از نفوذ آن به محفظهی احتراق به یاری حلقه تراکم کامل شدن می کند و چنانچه رینگ حجمی عده نمودن روغن را ناقص انجام دیتا باشد رینگ روغن آن را تام میکند. به گزارش خودروتک، همین قطعه بخشی از سیستم احتراق داخلی خودرو می باشد که اهمیت فشار گاز ناشی از احتراق در محفظه احتراق بالای سیلندر عمل می کند. در اینجا عمده به بررسی وب سایت پیستون طرح ویو.

ایندکسر