صورت 1- مراحل گوناگون تهیه فوم سیلیکا (اروزیل 200) را نشان می دهد. افزودن 5/0 الی 5 درصد فوم سیلیکا (اروزیل 200) حیاتی مساحت مرحله تقریبی 200، 300 یا m2/g 400 ژل گرایی و غلیظ شدن را کاهش داده و ثبات انبارداری را بهبود می بخشد و همچنین در دیگر سیستمهای رنگ و رزین ته نشینی پیگمنت ها را کمتر می دهد. تعیین تجهیزات دیسپرس کننده مطلوب به جهت حصول بهترین نتیجه ها ژل گرایی و تغلیظ کنندگی کلیدی فراوانی دارد. اساسی استعمال از سیلیکای گرمازا در ورنیهای اپوکسی رزین، افزودن سیلیکا به اجزای اپوکسید اهمیت دارد نیکی به عامل نتورک ساز، به عامل این‌که گروههای آمین آزاد پس از گذشت مدت هنگامی بر روی تغلیظ کنندگی تأثیر می گذارد. نظیر ژل سیلیکا همین مخلوط به عنوان یک ماده خشک کننده فعالیت می کند و به دلیل خواص براق کننده در اسباب و اثاث آرایشی به کار گیری می شود. با استعمال از این ادغام به عنوان فیلر تقویت کننده در الاستومرها کاربران می توانند ویژگیهای مکانیکی مثل مقاومت تنشی ، ازدیاد ارتفاع تا پارگی و مقاومت سایشی را بهبود ببخشند. سیلیکا فوم برای مصارف لمینیت و ژلكوت استفاده می شود و كنترل رئولوژیكی قابل قبولی را ساخت می كند و در عین درحال حاضر سبب ساز بهینه خیس شدن برش و ارتقاء كاربرد پایانی کالا می شود. که همین دستور در غایت موجب افزایش خروجی تولید میشود. مزیت فوم سیلیکا آب فراروگریز اهمیت مساحت تراز تقریبی m2/g 170 پایداری گرانروی آن در برابر مواد قطبی است. علاوه بر خواص تغلیظ کنندگی، مقاومت در برابر ته نشینی رنگدانه هایی مثل گرد روی، اکسید آهن بهبود می یابد. تمامی فوم سیلیکاهای تهیه و تنظیم شده به این نحوه آبدوست میباشند بدین مضمون‌ که در آب دسپرس شده می شوند. علاوه بر این ، فوم سیلیکا ساختار متخلخلی داراست که مساحت سطحی بالای آنرا نشان می دهد. کارایی فوم سیلیکا (اروزیل 200) به تیتر ادله غلظت دهنده، ژل گرا و ضد ته نشینی نه تنها به کوچک بودن ذرات آن نسبت داده می شود بلکه بر روی تراز آن که میزان بهینه ای از گروههای سیلانول وجود دارد هم بستگی دارد. در خروجی محفظۀ احتراق، گازهای زاید و سیلیکا به شکل اروزیل کلیدی ترازو ذرات نخستین 5 الی 30 نانومتر هستند، سپس از داخل حیطه کلوخه شدن(agglomeration zone) عبور کرده به طوری که ذرات تا قطر 1 الی 200 میکرون رویش می کنند (ساختار ثانویه). همین محصول در یک روند هیدرولیز شعله دائمی سیلیکون تترا کلرید تولید می شود. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها بسیار اکثر در گزینه کاربرد اروزیل لطفا به بازدید از وب وب سایت ما.

ایندکسر