اگر چه فارغ از وجود كامپیوتر عملیات دستی آنالیز مسیربحرانی سخت بود اما كمك فراوان همین روش و اجرای موفقیتآمیز پروژه مذكور موجب شد تا همگان به اهمیت علم نو پی برند . نحوه مدیریتی چابک به خاطر سازش و انعطافپذیری بالایی که داراست به جهت ارائه پروژههای پیچیده استفاده میشود. مانند برنامه توسعه صنایع شیمیایی ، برنامه بسط کانال راههای کشوری ؛ دستیابی به این اهداف و آرمانها در یک فاصله هنگامی بلندمدت که به طور معمول بین آبادی تا بیستوپنج سال هست ، امکانپذیر است . من هم در آثاری که ترجمه کرده­ام صرفاً عشق و حوزه­ کاری-تخصصی خویش را اساس قرار داده­ام و به دنبال یک «پروژه­ی فکری» نبوده­ام، چرا که به نظرم پروژه­ فکری از رهگذر ترجمه عملاً چیزی بی ­معناست. تفکر و هرگونه پروژه­ فکری فقط در قرائت و تایپ کردن مضمون‌ پیدا می­کند. هنگامی که نمی توانید پروژه را به موقع تحویل بدهید و یا این که تغییری در پروژه نیاز هست، همین مورد ها را به موقع به آن‌ها اطلاع دهید. 6. شخص متقاضی فرم پیشنهادی را که به تایید رئیس استدلال کمپانی رسیده است، مطابق «طرح­نامه پروژههای تحقیقاتی نخبگان» تکمیل نماید. به آنان کارهایی را تخصیص بدهید که سبب ساز کامل شدن توان آن ها گردد. در جهانی که- صحیح یا این که غلط- هابزشناسی، افلاطون­شناسی، یا این که هایدگرشناسی عرصه­هایی هستند که اشخاص یک عمر را صرف آن می­کنند، و هزاران مقاله و مکتوب درباب جزئی­ترین وجوه می­نویسند، دیگر هر کسی نمی­تواند هر چیزی را ترجمه کند. یعنی، این بصیرت ایجاد شده میباشد که در وضعیت کنونی دانش در عالم (یعنی کثرت و گستردگی اثر ها آکادمیک حول متفکران و مفاهیم مختلف) فیگور سنتی معنی کننده به جهت مواجهه کلیدی آثار علوم انسانی نابسنده است، و ترجمه یک اثر علمی مستلزم مقدار قابل توجهی از مطالعات تخصصی است. بنابراین، به نظرم آن­چه معمولاً «پروژه­ فکری» در ترجمه خوانده می­شود روبنای همین تغییر و تحول اصولی و زیربنایی میباشد که ناخواسته و بهموازات شناخت بخش اعظم آکادمی مدرن غربی و تخصصی شدن حوزه­ها و عرصه­های متعدد در علوم انسانی واقعه افتاده است. آن­چه به نظرم در سال­های اخیر اتفاق افتاده ظهور پدیدار متخصص-مترجم یا پژوهش­گر- ترجمه کننده میباشد (اگر هم مراد از «پروژه­ی فکری» ترجمه براساس تخصص است، استفاده از کلمه «پروژه­ی انجام پروژه های دانشجویی جغرافیا فکری» زیاده­روی است). تردیدی وجود ندارد که کماکان عده­ بسیاری از همین متخصص-مترجم­ها عمل خود را در افق ایده­هایی نظیر «پروژه­ فکری» و اموری از این دست می­فهمند یا این که توجیه می­کنند، اما به نظرم مهم­ترین فرمان در کارهای آن‌ها این میباشد که پیوندی بین تخصص/پژوهش و ترجمه برقرار شده است. چنانچه از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه انجام پروژه دانشجویی قم لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر