ثالثا- در دعاوی حقوقی فقط امور حقوقی اشخاص از قبیل کارها مالی یا این که خانوادگی یا این که وضع و اوضاع شخصیه مطرح هست در حالی که در دعاوی کیفری نه صرفا محصول و خانواده متهم در معرض خطر میباشد بلکه آزادی حیثیت و جان وی هم در مخاطره قرار می گیرد. از آنجا که امضا کننده سفته محکوم به پرداخت می باشد در‌حالتی که از پرداخت وجه سفته دوری کند حساس اجرای ماده 2 ضابطه محکومیت های مالی مواجه خواهد شد. جواب :در مواردی که حکم تخلیه محل کسب و پیشه به حیث تغییر‌و تحول شغل باشد به نسبت دادن بند 7 ماده 14 ضابطه روابط موجر و مستاجر تصویب شده 1356 حق سرقفلی به مستاجر تعلق نمی گیرد. دزدی یا این که سرقت یک عمل غیرقانونی و مجرمانه می باشد که در اصل ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی به لطف تعریف و تمجید شده است. حق ارتفاق یعنی حق کسی که صاحب یک ملک می باشد و به تبع این مالکیت ملک می تواند از ملک دیگر استفاده کند. اما چنانچه قراردادی وجود نداشته باشد ، صاحب و مالک می تواند حساس اثبات مالکیت خویش ( ارائه سند مالکیت ) و اثبات این موضوع که تصرف بدون اذن او تولید شده هست دعوای خلع ید را مطرح کند. آیا قاضی می تواند تنها به استناد آن حکم صادر کند ؟ قضات به جهت صدور رای غالباً به دنبال دلائل ، امارات و مستندات محکم تری میباشند و غالباً استشهادیه را به تیتر قرینه می پذیرند .و صدور رای بستگی به لحاظ دادگاه داراست چرا که دادگاه می تواند بنابر علم خویش و اوضاع و احوال پرونده حکم صادر نماید. قبل از هر کاری در پرونده نماینده قانونی باید میزان دفاع از موکلش را قبل از صادر شدن رای توسط دادگاه بسنجد ،این اساسی از آن رو بخش اعظم حیاتی میابد زیرا می بایست نماینده قانونی پس از همین سنجش در رده دفاع و تدارک لایحه برخیزد ،و خود را در مقام قضاوت عمل موکلش گذاشته چه وکالت شاکی و یا چه مشتکی عنه را بر عهده دارااست بهترین و بدترین قضاوت همین کار را بسنجد و متناسب اهمیت آن سنجش شیوه دفاعی مطلوب برگزیند ،تا بهترین حکم را برای موکلش از دادگاه دریافت نماید . پرسش: پرداخت سرقفلی چه زمانی ساقط می شود ؟ پرسش : حیاتی گواهی عدم حضور چه کاری می قدرت انجام داد؟ پرسش : چنانچه شخصی سفته از کسی داشته باشد به چه صورت می تواند به مراجع قضایی مراجعه واحقاق حق نماید؟ پرسش : معتبر استشهادیه محلی چقدر هست ؟ جواب : مشاوره در دعاوی حقوقی ,استشهادیه یک عدد از مدارک جنبی می باشد که به اندازه عامل عادی اعتبار دارد. درشکواییه مشخصات شاکی- مشخصات نماینده قانونی دادگستری-تاریخ ومحل وقوع جرم-موضوع جرم- مقدار ضرر و زیان ناشی ازجرم-مشخصات مشتکی عنه(شخصی که شما ازوی شکایت کرده اید)دلایل ومستندات شکایت،قید می شود ودرصورت نیاز به انجام تحقیقات بیشتر،دادستان به مبداء انتظامی فرمان کامل شدن تحقیق صادرمی علامت وپس ازآن به یک عدد ازشعب دادیاری یا بازپرسی ارجاع می شود تا نسبت به گلایه مطروحه ودلایل ومستندات ابرازی تصمیم گیری قضایی شود . اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم وکیل کیفری در شیراز بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر