پیستون های آهنگری شده در مقایسه اصلی پیستون های ریخته گری متراکم خیس و محکم ترند و در دمای تحت تری عمل می کنند زیرا گرما را خوبتر انتقال می دهند . حلقه وایپر مسئول کیپ کردن هر چه اکثر محیط احتراق و همچنین پاک کردن جداره سیلندر از روغن های اضافی است. به جهت جلوگیری از زدن پیستون در بسیاری از موتور ها از پیستون هایی استعمال می شود که گژن پین آن‌ها اندکی بیرون از مرکز است.این بیرون از مرکزی به طرف دامنه پیستون هست که منزله تراز فشار گیر دارای (شکل ۱۰) فعالیت می کند. گژن پین شافتی تو خالی میباشد که انتهای نازک جور شاتون را به این قطعه متصل می­سازد. پس از فعالیت احتراق انرژی آزاد شده توسط پیستون جذب شده و اصلی امداد شاتون به میل لنگ منتقل میگردد. موتورهای بنزینی ساده به ندرت اهمیت بیش از سه تا چهار حلقه هستند. پیستون چهار زمانه: پیستون چهار روزگار اغلب در ماشین های سبک به کارگیری میشود. پیستون یک عدد از قطعات متحرک و دارای موتور هست که در داخل سیلندر به طور متناوب حرکت رفت و برگشتی انجام دیتا تا چهار تراز کلیدی چرخه یعنی مکش ، دانسیته ، احتراق – انبساط و تخلیه ( خروج دود) شکل گیرد. فشار ناشی از گازهای احتراق باعث فشرده شدن رینگ به جداره سیلندر شده و به این شکل عایق ساخت می­شود. وزن کم آلومینیوم منجر کمتر چگالی و در نتیجه آن کمتر نیروی مورد نیاز به جهت شروع حرکت و مراقبت شتابدهی به همین قطعه می­شود. ترازو شکاف عمودی پیستون،نشان دهنده مقدارارتجاعی بودن آن است.حالت ارتجاعی بیش ازاندازه پیستون،باعث لرزش وتکان زیادپیستون درسیلندر میشودونیزآن راازحالت اصلی خودخارج میکند.درچنین حالتی نشت گازازکناره های پیستون،افزایش یافته،روغن سوزی موتور زیادترمیشود.اگرشیارروی پیستون کاملاعمود باشد،درسیلندرخط ایجادمیشودودردیواره،برآمدگی به وجود می آید.لذاشیارراکمی مایل می سازند. این قطعه به تیتر جزء متحرک محفظه احتراق بایستی توانایی تحمل نوسانات فشار، تنش های دمایی و بارهای مکانیکی را دارا باشد. این دسته پیستون علاوه بر تحمل حداکثر فشار تا 250 bar مزایای دیگری از پاراگراف کمتر مصرف سوخت و روغن و کاهش صدا و وزن دارند. خودروهایی که اهمیت زمانبندی (تایمینگ) سوپاپ متغیر هستند، به جهت خودداری از عکس العمل سوپاپ حساس تاج پیستون شیارهایی بر روی آن ساخت میکنند. مواد به کار رفته در ساخت این قطعه و طراحی آن به استمرار و کارایی کلی یک موتور کمک میکنند. بعضی رینگ های روغنی یک تکه از یک فنر بازشو به جهت اعمال فشار اضافی بر روی حلقه این قطعه استفاده می­کنند. پیستون شکافدار T شکل،دارای دوشیارافقی وعمودی میباشند که ترک افقی آن‌ها نزدیک سرپیستون درزیررینگها وشکاف عمودی آنهادرقسمت راهنمای پیستون قراردارد.درطرف مقابل،فقط یک رخنه افقی ساخت میشود. پس از مشخص شدن نقص‌ خودرو، رگلاژ نزدیک ترین، دوستداشتنی ترین و منصف ترین تعمیرکار را به شما معرفی خواهد کرد. هنگامیکه ادغام سوخت و هوا مشتعل می­شود، فشار ناشی از گازهای احتراق بر بر روی سر پیستون وارد می­شود و پیستون را به سمت میل لنگ هل می­دهد. حرکت همین قطعه به میل لنگ منتقل و به حرکت دورانی تبدیل میشود. شاتون بوسیله میل لنگ کشیده میشودوپیستون راکه به علت اصطکاک رینگها تمایل به حرکت ندارد؛بانیروی اصطکاک 2F به طرف زیر میکشد. رینگ دوم نیز به همین صورت ترازو گیری میکنیم و ضخامت حلقه دوم از حلقه اولیه عمده میباشد به همین صورت که طبق معمول ضخامت آن پنج صدم از رینگ نخستین اکثر هست ولی در حالت کلی که گفتیم نباید این ضخامت از کمترین میزان خود که ۱.۸۰ میلی متر میباشد، کاهش باشد در غیر همین رخ می بایست رینگها تعویض گردند . حلقه وایپر که گاه رینگ پاک کن، رینگ ناپیر، یا این که رینگ فشاری زاپاس هم نامیده می­شود، دو‌مین رینگ بعد از آن از تاج پیستون است. گازهای احتراقی که از رینگ فشاری فراروگریز کنند بوسیله حلقه وایپر متوقف می­شوند. عمده حلقه های وایپر موتورهای Briggs & Stratton دارای کناره پخ می­باشند. حلقه های روغنی در دو طرف فنر قرار می­گیرند. اتصال شعاعی به وسیله فشار داخلی رینگ پیستون برقرار پیستون روآ استاندارد می­شوند. در بین سه حلقه پیستون، حلقه روغنی بالاترین فشار داخلی را دارا می­باشند. رینگ پیستون عایق بندی محفظه احتراق را از روش فشار داخلی و خارجی اعمال شده به آن برقرار می­کند. در این خودروها با دقت به سیستم سوپاپ، شیارهایی در پیستون ایجاد می شود که از عکس العمل سوپاپ ها حیاتی همین قطعه دوری می کنند. از اصلی ترین نصیب های پیستون ، سطح بالایی آن می باشد ، شکل مرحله بالای پیستون بر نحوه احتراق ترکیب سوخت و هوا تاثیر می گذارد.و درصورتیکه مرحله بالایی پیستون به خوبی طراحی شود اختلاط مخلوط سوخت و هوا خوبتر شده و سبب ساز تولید قدرت بهینه می شود. و حرارت را از پیستون به جداره سیلندر منتقل می­کنند، و همینطور روغن را به کارتر باز می­گردانند.

ایندکسر