هذیان ممکن است علائم اولیه COVID-19 در بزرگسالان بزرگسال باشد(امروز MedPage) – نویسندگان مطالعه: ماورا کندی ، بنیامین کی. هلفاند و دیگران. بیانیه برای مخاطبان و اهداف هدف: متخصصان طب اورژانس ، پزشکان بیمارستان ، متخصصان بیماری های عفونی ، متخصصان مغز و اعصاب ، سالمندان ، پزشکان مراقبت های اولیه …


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>