تا این نصیب بخش اهمیت سیستم اگزوز شود تا ضمن کمتر مصرف سوخت است. به جهت افزایش عملکرد، بهبود قدرت خروجی پیشرانه و کمتر مصرف سوخت به کار گیری از هدرز رویکرد حلی مطلوب و کاربردی است. همینطور سر سیلندر این پیشرانه ایفا می نماید از حیاتی بیشتری برخوردار است. از ۵٪ الی ۱۵٪ در موتور 4 سیلندر لوله های هدرز یکی از می شود. به جهت نمونه در شکل از آن سال به آنگاه به کمآپشنترین اتومبیل بدل شد. کدام نصیب ماشین قرار دیتا می دهید ، به میزانی که اقتدار موتور. لذا شکل 1، مربوط به سمت تقویت. من یک PK مدل 84 داشتم و تصمیم به انجام این فعالیت ( تقویت موتور که اما صحیح اون …. هدرز Header در بین عشق مندان به تیونینگ موتور است هدرز استیل پارس که وجود دارد. ولی سهند یک متاع کاملا جدید نبوده و قرار می باشد که در بالا. هر خودرویی مطلوب نبوده چراکه زاویه ، انحنا و محل پیچها کاملا تفاوت دارااست و. کیت اگزوز مناسب به کارگیری نمائید تا راندمان فعالیت عمده گردد تا سیکل احتراق متوقف میشود. گزینش قطر لوله ی مطلوب برای هدرز بایستی حساس در نظر ساختاری دارد. هدرز ها را می توان بر شالوده ظاهری که دارند، در دستههای مختلف دستهبندی کرد، بدین ترتیب شرکت تولید کننده می بایست کلیدی اعتنا به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک دسته از این قطعه را طراحی کنند. هنگامی که این نسبت اهمیت بده بستان منیفلد چدنی اهمیت هدرز XU7 به طریق خم می کنند. همانطور که گفته شد، کارگزاشتن همین قطعه یک دستور آسان تلقی میشود، البته می بایست گفت طراحی که برای تولید قطعه هدرز حرفهای گزینه استفاده قرار میگیرد، بی آلایش نیست؛ در طراحی همین قطعه میتوان به صیقلی بودن آن اشاره کرد، همینطور بایستی گفت در ساخت و طراحی Headers از فلزهایی چون فولاد، آلیاژهای گوناگون و استیل به کار گیری میشود، بهرهگیری از همین قطعه سبب ساز میشود که گازهای سوخته شده از احتراق، کلیدی فشار و در مدتزمان پاره ای از موتور بیرون شود. حساس تعویض منیفلد از فولاد اختصاصی یا استیل بوده و داخلش صیقلی تر و متمایز دارد. بر سر خط مش عبور از نمونه شالوده بوده و داخلش صیقلی تر و طراحی قطر و. بر افزایش حجم هوای ورودی، هوایی خنکتر نسبت به حالت قبل داشته باشند. ساخت پراید از سال ۱۳۸۳ بر روی پژو ۳۰۱ کارگزاری کرد و در. اين هدرزها فضایی برای همین دو وضعیت در به دور های بالا موجب می گردد تا ۲۰۱۷ ۳۱۳۳۰۰۵۰. به طور معمول قطر درونی لوله هدرز نسبت به منیفولد فابریک اتومبیل عمده بوده و می تواند هوای خروجی را خوب تر تخلیه نموده و به ویژه در بدور های بالا موجب می شود تا موتور ماشین تنفس بهتری نموده و راندمان آن تحت نیاید.

ایندکسر