[ad_1]

(MedPage امروز) – نویسندگان مطالعه: دیوید-دن نگوین ، مایا مارکز و غیره. راجر هو هدف مخاطب و بیانیه هدف: متخصصان پوست ، غدد درون ریز ، پرستاران ، پزشکان مراقبت های اولیه ، روانپزشکان هدف شناسایی انجمن های احتمالی …

[ad_2]

منبع: kaheshvazn-news.ir

ایندکسر