[ad_1]

(امروز MedPage) – نویسندگان مطالعه: Allan L. Klein ، Massimo Imazio و دیگران. هدف و هدف مخاطب هدف: متخصصان قلب و عروق ، روماتولوژیست ها هدف ارزیابی نتایج آزمایش فاز III پروتئین فیوژن نوترکیب rilonacept بود

[ad_2]

منبع: kaheshvazn-news.ir

ایندکسر