نویدبخش سنتز پروتئین برای بیماران مبتلا به پریکاردیت مقاوم به درمان(امروز MedPage) – نویسندگان مطالعه: Allan L. Klein ، Massimo Imazio و دیگران. هدف و هدف مخاطب هدف: متخصصان قلب و عروق ، روماتولوژیست ها هدف ارزیابی نتایج آزمایش فاز III پروتئین فیوژن نوترکیب rilonacept بود


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>