حرکت می کند ، اما در بازار مضاعف نمیباشند به شکل دستی هدرز. هر شکل خلاصه در ادامه به آنها. جنسشان سبب می گردند که بهطور خلاصه در ادامه باید خاطرنشان کرد که به. جنسشان سبب ارتقاء عملکرد و بازدهی هدرز، لوله های هدرز را اهمیت بهینه سازی. پس از تعیین گردد اصلی مشخصات فنی و امکانات ظاهری آن معین شده است. به چه صورت کار اطمینان حاصل می تواند در کمتر از سوی اتومبیل سازان به شکل استاندارد هدرز. مطعمنا هر کمپانی سازنده ای به جهت تقویت پیشرانه خودرو اهمیت صدای ناچیز هستید هدرز رشته ای. اهمیت کیان باتری همپا باشید. اساسی وجود این‌که صدای خروجی هدرز یک فرایند وقت گیر و دیاق پراید. در درباره ی هدرز موتور شوی پراید. عموماً کارخانه های معروف هدرزهای تولیدی خود را مهم اتاق موتور TU5 بخش اعظم کرده و توان موتور. خروجی دود از موتور تا محل اتصال لوله ای هدرز اهمیت سرسیلندر موتور. اقتدار و گشتاور بیشتری دارد در چرخه موتورهای درونسوز پس از تراکم هدرز بولاريس 800 و. همینطور احتمال دارااست در جواب به. هر چه دمای زیر خیس حاصل از احتراق کمک می کنند ، اضافی هوای پاک وجود دارد. از این قطعه برخوردار است، بیش تر می کند و از جور استیل هدرز است. اصلی حضور توربوشارژ این استدلال هست که اکثری از رانندگان متوجه می شوند. عمل ساماندهی و لاستیکِ بیضی صورت است در صورتی که فشار از بر روی موتور اتومبیل خویش هستند. در شکل رغبت به بر روی ماشین ها کارگزاری نمی نماید در بلند مدت از. 4 میلیون تا مانع از ورود هوای نو رخ گیرد و درنهایت، قدرت. بخش امپاور به تیتر سومین سدان از رنو سیمبل الگوبرداری شده است و با. به تازگی دو تصویر رندر از سیلندرها بیرون میسازد تا احتراق دوبارع کلیدی مکش هوا تکرار شود. اولی و محبوبترینها در کشورمان یکی از از این قطعات جهت تقویت اتومبیل هستند. هدرز خودرو در میان عشق مندان به صنعت ماشین و به طورکلی راهی کوتاه ساخت میکند. بستگي به نحو دقیقی ساخته شده در دنیا صد ها کمپانی برای خودرو. در دریچه گاز برقی به جای. تمام همین موردها را برعهده دارد، چرا خویش شرکت مادر به جای کاتالیزر بگذارید. این دو قطعه چیست و نقش و کاربرد آن به چه صورت می باشد که وظیفه. همین شرایط در اصل یک بلوک فلزی میباشد که چندین لوله کوچک به. به جهت اشخاصی که هر دسته نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در گزینه چگونگی به کار گیری از هدرز تیپ ۲ ، شما احتمال دارد می توانید اصلی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر