مقاوم سازی ساختمان

اصطلاح مقاوم سازی در همین ناحیه به معنای افزایش مقاومت سازه در برابر زمین لرزه نمی باشد بلکه مراد بهبود کارایی اجزای ساختمان در برابر تمام نیروها میباشد , لذا به جهت فهم و شعور خوبتر آن می اقتدار از واژه ی بهسازی لرزه ای به کارگیری کرد . مقاوم سازی ساختمان یا این که بهسازی لرزه ای در دانش مهندسی عمران به معنای ارتقا مقاومت ساختمان بنا در برابر نیروهای وارد به آن هست , مقاوم سازی به طرز ژاکت فلزی یکی از همین نیروها زلزله می باشد ، دارای دور اندیشی بر همین که میهن ما بر روی گسل ز‌لزله قرار دارااست افزایش مقاومت ساختمان از حساس بالایی برخوردار می باشد . کرگیری یا مغزه گیری از بتن مشقت بار ، به منظور اخذ مثال بتن به جهت آزمایشگاه ( کاربرد در آزمایش تعیین مقاومت فشاری و کششی و سه محوره ، آزمایش نفوذ پذیری آب و تعیین عمق کربوناتاسیون و پتروگرافی) یا کاشت بولت ، یا اجرای باز شو برش بتن در ابعاد خاص به جهت شبکه یا این که محل قرار یری آسانسور ، اجرای کسینگ عبوری لوله و تاسیسات در دیوار ها و دیواره های مخازن و همچنین لوله پمپ بتن به جهت دسترسی به محل قالب بندی در مقاوم سازی ستون ها کاربرد دارد. برای کاشت بولت که غالبا به جهت کاغذ ی ستون فلزی ، شاسی تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و برقی است ، امکان تغییر تحول محل ترک وجود ندارد و یا اهمیت دشواری قابل انجام است( شابلون گذاری بر پایه سوراخکاری سورت گرفته و پانچ صفحات و ورق ها و فلنج ها طبق ترک های شابلون ). لذا در این جور موردها راه حل ای جز برش میلگرد بوسیله مته های دستگاه کر گیری وجود ندارد. به طور معمول در همگی موردها استفاده کاشت آرماتور که در بالا ذکر شد ، محل دقیق قرار گیری میلگرد ( این که به نحوی کاشته شود که در راستای میلگرد های اهمیت بنا باشد یا کاور و پوشش مطلوب بتن و قالب بندی متناسب آن آسیب نبیند مورد مشاجره نیست) با چندانی ندارد ، یعنی در صورتی که در هنگام سوراخکاری بوسیله مته برقی ، برخوردی دارای کانال آرماتور موجود در بتن شکل گیرد ، می توان محل کاشت را تغییر و تحول داد و از کنار میلگرد ها عبور کرد تا عمق مطلوب کاشت حاصل شود. در تمامی موارد بالا الزاماتی چون ارتفاع مهاری برای اورلب دو میلگرد ، عمق کاشت و قطر سوراخکاری که در فصل 2 نشریه بهسازی لرزه ای ساختمان – نشریه 345- به آن اشاره شده می باشد الزامیست. برای افرادی که هر جور نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور راهنمایی در گزینه چگونگی به کار گیری از مقاوم سازی منزل های قدیمی ، شما ممکن است می توانید حساس ما در ورقه وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
راه هایی که شرکت بهداشتی شما قانون را زیر پا می گذارد - بدون اینکه خود آن را متوجه شود