کلرید پتاسیم یک جایگزین نمک همگانی است ، که توسط اشخاصی که همت در کاهش مصرف سدیم دارند به کارگیری می شود. برای تهيه گل حفاري نیز این فرآورده مصرف ميشود. در طب سنتی برای معالجه سوزاک نیز پتاسیم نیترات سفارش میگردد.این ادغام به استدلال کاربردهای متنوعی که دارد، یکی از از مفیدترین ترکیبات بر روی زمین می باشد. به کارگیری از این دارو در دربین مردان به برهان این که ادعاهایی وجود دارد که پتاسیم نیترات تقویت کننده ی غریزه ها جنسی می باشد، دوستداشتنی می باشد. یک شیوه جایگزین برای ساخت نیترات پتاسیم سوای جنس جانبی آمونیاک، ادغام نیترات آمونیوم و کلرید پتاسیم است که به راحتی به عنوان جایگزین نمک فاقد سدیم به دست میآید. پتاسیم نیترات به عنوان یک ماده ی ادرار آور در پزشکی آیتم به کارگیری قرار می گیرد. همین ماده حاوی دو ماده غذایی اصلی به جهت گیاهان میباشد و به طور معمول به عنوان کود برای محصولات ارزشمند استفاده می شود تا نیتروژن و پتاسیم عاری از کلرید را به جهت رویش گیاهان مهیا کند. بسته های سرد که حیاتی به کار گیری از نیترات آمونیوم عمل می کنند حاوی دو کیسه هستند. این محصول یک عدد از ترکیباتی میباشد که همچنین در طبی و در نقش یک ماده ی ادرار آور به کارگیری میشود. این ادغام به دلیل کاربردهای متنوعی که دارد، یکی از مفیدترین ترکیبات بر بر روی زمین می قیمت پتاسیم نیترات صنعتی باشد. بر اساس تاریخ اختراع ترقه در چین باستان، چین به رخ تصادفی یکی از از بزرگترین اختراعات کلیه ی برهه زمانی خود را کشف کرد. این ادغام به تیتر پوسته ی رشته رشته سفید بر روی تخته سنگ ها، در غارها و انواع خاک هایی که غنی از ماده ی آلی هستند، تشکیل می شود. همین آمار بر شالوده امتحان خاک به طرز های محلول پاشی یار حیاتی آب پاشی بررسی می شوند. محلول را اصلی 37 گرم کلرید پتاسیم گرم نمایید تا نمک lite حل شود. اگر شما هر گونه سوالی در ارتباط اساسی کجا و طرز به کار گیری از پتاسیم نیترات 1 کیلو دارید، می توانید کلیدی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر