اگر مدت تصدی محدود باشد می بایست «تاریخ انتها معتبر سمت» معین شود و در غیر همین شکل نیازی به مالامال کردن آن نیست. 1. کلیدی تصویب شرکت خود میتوانید معتبر و قانونی بودن امور تجاری خود را به سرمایهگذاران اعلام نمایید و اعتماد و اعتنا آنها را به امور تجاری شرکت خود جلب کنید. همینطور وقتی شرکتی رسمی باشد، کلیه اعضای سهامدار بوسیله ضابطه حمایت می شوند و دیگر سهامداران بدون چاره به انجام وظایف و مسئولیت های خود خواهند بود. تصویب تغییرات کمپانی : هر شرکت بعد از آن از تصویب قابلیت و امکان داراست نیاز به تغییراتی در خویش داشته باشد ؛ برخی از تغییرات پیروز شرکتها عبارتند از تغییر اسم ، مسئله ، نشانی ، واحد ثبتی ، کاهش یا این که ارتقا سرمایه ، تغییر و تحول صاحبان حق امضا ، نقل و انتقال وراثتی ، تغییر‌و تحول سمت شرکا ، نقل و انتقال سهام ، ورود یا خروج اعضای هیات مدیره یا این که سهامداران که بایستی توسط فردی آشنا به نوشتن صورتجلسات انجام شود . «تاریخ شروع سمت» هم هنگامی که شخص به همین سمت انتخاب شده می باشد را نشان می دهد. از فهرست «سمت شخص» هم سمت وی در شعبه شرکت معلوم می شود. «مدت تصدی» نیز معین می نماید فرد به شکل محدود یا این که نامحدود در همین سمت تعیین شده است. برای حذف یک ردیف بر بر روی “حذف سمت شعبه” کلیک می نماییم. به جهت حذف یک سطر بر روی “حذف شعبه ” کلیک می نماییم. به جهت همین فعالیت کلید «دریافت متن تقاضانامه/اظهارنامه» را کلیک می نماییم. در این قسمت متن اساسنامه شرکت یا موسسه وارد می شود. در این نصیب متن اظهارنامه یا تقاضانامه کمپانی یا این که موسسه وارد می شود. ولی می بایست یاد آوری بخشید که در شرکت مختلط غیرسهامی، ورشکستگی یک عدد از شرکای حیاتی مسئولیت محدود موجب انحلال کمپانی نمی شود. و یکی از از رویکرد های تمدید اقامت ثبت کمپانی در ترکیه می باشد. در این نصیب اطلاعات سال مالی کمپانی وارد می شود. فرمی پیش روی شما ظاهر می شود که بایستی تراز به تراز آن را تکمیل نمایید. هم اکنون مقدار سرمایه را معین کرده و روی قدم بعدی کلیک کنید. برای حذف یک سطر بر روی ضربدر قرمز رنگ کلیک می نماییم. در این سامانه، امکان به کارگیری از خدمات گوناگون برای تاسیس کمپانی ها وجود دارد. درصورتیکه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم ثبت شرکت تعاونی مسکن بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر