[ad_1]

(MedPage امروز) – مطالعه DAPA-CKD نشان داد ، در بیماری مزمن کلیه (CKD) ، داپاگلیفلوزین (Farxiga) حوادث کلیه را کاهش می دهد و بقای کلی را به طور قابل توجهی بهبود می بخشد. یافته ها در مجازی اخیر ارائه شده است …

[ad_2]

منبع: kaheshvazn-news.ir