در واقع مدلِ کادر و فریمِ دمپر هوا ی ۷و۸ اساسی دمپر هوا ی تیغه موازی یکسان می باشد و مونتازِ تیغه های دمپر ۷و۸ یک عدد در بین بصورت معکوس فعالیت می کند و حالت ۷و۸ به عملکردِ دمپر هوا می دهد. در مدلی که موتور دمپر برقی، به صورت ON و OFF کار مینماید، تیغه های دمپر فقط میتوانند به طور کامل باز یا کاملا بسته شوند. محرک الکتریکی دمپر هانیول سری S ، محرک های الکتریکی میباشند که به جهت بازوبسته کردن دمپر به کار می روند. دمپر یک دریچه یا ورقه فلزی است که جریان هوا در درون کانال، دودکش، BOX VAV، هواساز یا این که دیگر تجهیزات کنترل (تنظیم) هوا را مسدود و یا این که تهیه می کند. همین دمپرها هم به جهت در دست گرفتن جریان های هوا و تنظیم آن مورد استعمال قرار می گیرد. و وصل و تدریجی است، جریان آب و هوا را کنترل می کند. این مدل دمپر اتوماتیک را میتوان برای کاربردهای گوناگونی در سیستمهای هوارسان بکار برد. این دريچه سقفی جهت هدایت هوا از یک تا چهار سمت و در برخی دسته ها اصلی زاویه دهش هوا 180 مرتبه (معمولی) ویا 90 سکو (کنجی) در سیستم هوای رفت آیتم به کارگیری قرار می گیرد. دریچه سونایی (Disc Valve ) جهت خروج هوا در سرویس های بهداشتی و حمام گزینه به کار گیری قرار می­گیرند. و اساسی امکان های بالایی در طراحی و سرعت در اجرای پروژه های متعدد اداری و سقف خدمت های بهداشتی میباشند. خاصیت با همین ابزار تولید مقدار فشار همگن و یکسان در کل طول روزنه می باشد تا از کل نقاط طول دریچه های خطی میزان یکسان هوا بیرون شده و سرعت خروجی هوا در کل ارتفاع روزنه خطی یکسان باشد. سازه به ایجادِ ایراد در عملکردِ پره های همین دمپر هوا ،همچنین پیشنهاد می گردد از پوشش رنگ بر سطح آن صرفنظر نمود. طرز نصب دمپر هوابُر نیز مثل گونه های دیگر دمپر، بصورت اتصال به فلنچ های شبکه هوا از دوطرف بوده و دارای به کارگیری از پیچ و مهره می باشد. کاربرد : در جهت دهش هوا و بعضاً در جهت مکش هوا که در رستوران ها, بیمارستان ها, دمپر دود هتل ها و مصارف اداری، برای طول عمده از 4 متر کارایی ندارد. مثل دمپرهای الکتریکی جور دوم که در همین نوع دمپرها می توان شرایط خوبتر را تهیه و تنظیم کرد.

ایندکسر