فیلتر باکس تیم ی کاملی از تجهیزات خروجی یا این که این که ورودیِ هوا از آخری نقطه ی انشعاب هوا می باشد.دریچه های ورودی، دریچههای خروجی و روزنه های برگشت هوای آیتم به کار گیری در اتاق تمیز بایستی به گونه ای طراحی و ساخته شوند که به مهربانی هوابند شده و همینطور فارغ از درز باشند. فیلتر باکس مجموعه ی کاملی از تجهیزات خروجی یا این که همین که ورودیِ هوا از آخرین نقطه ی انشعاب هوا می باشد.دریچه های ورودی، دریچههای خروجی و روزنه های رجوع و برگشت و بازگشت هوای آیتم استعمال در اتاق تمیز بایستی به مدل ای طراحی و ساخته شوند که به لطف هوابند شده و همینطور فارغ از درز باشند. در صورتی که به زیباسازی گوشه و کنار اطراف خود مهم می دهید، استفاده از همین فرآورده می تواند نقش بسزایی در نمای فعالیت شما داشته باشد. پلنیوم باکس ها غالبا در ارتفاع بالا مهم ورودی های گرد به فواصل حداکثر 1/2 متر پشت دریچه های خطی کاربرد پلنیوم باکس کارگزاری می شوند. پلنیوم باکس ها از ورق 5 دهم میلی متر مهم جنس گالوانیزه ساخته می شود.باکس های انتقال هوا حیاتی ضخامت های گوناگون ،و از محصول گالوانیزه، استیل و آلومینیوم نیز ساخته می شوند.این باکس ها به طور تمام سفارشی می باشند و بعدها آنبه نسبت ارتفاع و عرض محل آیتم حیث متفاوت هستند.برای جلو گیری از اتلاف انرژی و تغییر‌و تحول و تحول دما ، درون باکس اصلی عایق الاستومریک ، عایق می شود .به ادله ارزش بالای عایق الاستومریک ، امکان استعمال از فوم نیز میسر می باشد.بررای انتقال هوا از دستگاه به پلنیوم از لوله های فلکسیبل به عمل گیری می شود. یک عدد از از مهمترین امکانات همین متاع تولید هوادهی به شکل به طور کامل یکنواخت میباشد که حتی در روزنه های طولی دارای ارتفاع های بلند نیز عملکرد فوق العاده ای دارد. جهت انتقال هوا به روزنه هایی اهمیت طول بلند از پلنیوم باکس استعمال می شود ,پلنیوم باکس نوعی باکس اختلاط هوا بوده که در آن می اقتدار اصلی دقت جور طراحی آن هوا را به شکل به طور تام لایه ای و آهسته توزیع نمود نکته قابل ذکر در پلنیوم باکس های جمهوری اسلامی کشور‌ایران هوا گستر گزینش آن از بهترین متریال آهن گالوانیزه بوده و قابلیت و امکان عایق صوتی و حرارتی از داخل وجود دارد.

ایندکسر