[ad_1]

(امروز MedPage) – توجه داشته باشید که برخی از اتصالات ممکن است نیاز به ثبت نام یا اشتراک داشته باشند. 10،816 مرگ ناشی از COVID-19 در روز سه شنبه رکورد جدیدی را ثبت کرد. (رویترز) در ساعت 8:00 صبح پنج شنبه ، سرشماری غیر رسمی در ایالات متحده به 11،531،451 مورد و …

[ad_2]

منبع: kaheshvazn-news.ir