سطح NfL سرم پیش بینی طولانی مدت برای سندرم گیلن-باره را پیش بینی می کند(MedPage Today) – نویسندگان مطالعه: Lorena Martín-Aguilar، Pol Camps-Renom، et al. Bart C. Jacobs هدف مخاطب و بیان هدف: متخصصان مغز و اعصاب هدف از این مطالعه ارزیابی این موضوع بود که آیا زنجیره سبک نوروفیلامنت سرم پایه (NfL …


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>