روش کبدی برای هپاتکتومی هیچ فایده ای برای رویکرد قدامی ندارد(MedPage Today) – نویسندگان مطالعه: نوح N. رهبری ، امرالله بیرگین ، و دیگران. Iswanto Sucandy ، Allan Tsung هدف و هدف هدف: جراحان دستگاه گوارش ، آنکولوژیست ها ، متخصصان گوارش هدف از این مطالعه تعیین …


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>