در واقع حساس هر توشه نصب فتوشاپ این خلل رخ میدهد. هر فردی مهم کارگزاشتن فتوشاپ دستکم یکبار اصلی این ایراد روبرو شده میباشد و در این نوشته به شما یاد می دهیم که چگونه این ایراد را حل نمایید و به راحتی به تایپ پارسی در فتوشاپ بپردازید. تایپ 10 انگشتی یا تایپ پرسرعت (Touch Typing) مهارتی هست که به شما امکان تایپ متن‌ها را سوای نگاه نمودن به صفحهکلید میدهد، احتمالا بارها در زندگی روزمره یا محل کار خویش اشخاصی را دیده باشید که حساس شتاب اعتقاد و باور نکردنی و مهمتر از آن بدون نگاه نمودن به کیبورد در حالا تایپ نمودن یک نوشته هستند، درصورتیکه شما هم دوست دارید طرز درست تایپ آبادی انگشتی را بیاموزید تا انتهای این تدریس اهمیت ما باشید، در همین نوشته از همیار آیتی قصد داریم به رخ تماما عملی و تخصصی کاملترین نحوه تایپ پر سرعت را به شما آموزش دهیم. به طور کلی هدف تایپو این می باشد که اشخاص بتوانند کلیدی دقت قابل توجهی تایپ نمایند و از طرفی به جهت تایپ کردن از هر ۱۰ انگشت خویش بهره آموزش تایپ فرمول های شیمی ببرند. یادگیری مهم تایپو مثل یک بازی تایپ میماند و اهمیت ترقی شما در تایپ قریه انگشتی این بازی دیدنی تر از پیش خواهد شد. همچنین محیط این بازی به شدت شاد هست و از رنگهای جذابی در آن استعمال شده که برای کودکان جالب خواهد اموزش تایپ پروژه اهمیت گوشی بود. یکی از مشکلات عمدهای که پس از کارگزاشتن فتوشاپ صورت میدهد، تایپ پارسی در فتوشاپ میباشد. اما همین نکته را هم می بایست بیش تر کنیم که فتوشاپ صرفا برنامه شرکت Adobe نمی باشد که پس از کارگزاشتن به این مشکل میخورد و ایلستریتور و ایندیزاین از دیگر برنامههایی میباشند که همین اختلال را دارا‌هستند و در انتهای نوشته رفع خلل تایپ پارسی در آنان را نیز تفسیر میدهیم. این ایراد هم بدین صورت می باشد که یا حروف فارسی به صدق تایپ نمیشوند یا حروف پارسی به رخ مربع و مستطیل سناریو داده میشوند. ولی جهت تدریس همین مهارت به اشخاصی که واقعأ انگیره و پشتکار یادگیری آن را داشته باشند، یک جلسه نیز کافی بوده و مهم مقداری تمرین و تکرار ، در حد تایپیست های حرفه ای آموزش چشم ظاهر خواهند شد. اهمیت به کار گیری از همین سایت میتوانید از دروس متعدد آن استفاده کنید، تستهای متعدد را پشت سر بگذارید و دارای دیگر اشخاص در راستا آزمون شتاب تایپ رقابت کنید. درصورتیکه پس از نصب سعی نمایید که کلمهی «همیار آکادمی» را در فتوشاپ تایپ کنید، این واژه به رخ «یمداکآ رایمه» نوشته می شود که در تصویر زیر نمایان است.

ایندکسر