لمینت یا تسمه کربن: لمینت یا این که تسمه کربن از روی هم چیدن تعدادی لایه رشته رشته از گونه های الیاف FRP و رزین و فشردن آن‌ها به جهت رسیدن به ضخامت و مشخصات فیزیکی و مکانیکی آیتم حیث ساخته میشوند. ضخامت ناچیز لایه های FRP (در حد میلیمتر)، منجر می‌شود تا به کارگیری از آنها در مقاوم سازی سازه، طولانی تر فضا نداشته باشد. در کاربرد دوم، میلههای FRP بهصورت افقی در مفاصل ساختمان کارگزاشتن میگردد تا دیوارها را در برابر نیروهای درون صفحهای مقاوم کند؛ بهعبارتدیگر مقاومسازی برشی تولید میکند. در ده سال ی ۱۹۸۰ اولی کاربرد FRP در صنعت مهندسی عمران و به عنوان جایگزینی قابل قبول برای ژاکت های فولادی، پس از استعمال ی پیروزی آمیز جهت مقاوم سازی و بهسازی از جمله مصالحی که در جهت مقاوم سازی به کارگیری می‌گردد ورقهای FRP میباشد. علاوه بر افزایش ظرفیت حمل بار، مقاومسازی کربن FRP سبب ساز کاهش تراز کرنش در آرماتورهای فولادی و گسترش عمده توزیع یکنواخت الگوی برش میشود. خواص ضد خورندگی مواد FRP در کنار مقاومت مکانیکی بالا سبب ساز شده هست که دو مقوله مقاوم سازی تقویت بنا و پوشش ضد خوردگی در بنا ی بتنی، فولادی، پل، لوله، مخازن و تاسیسات پتروشیمی و صنعتی، به رخ به طور همزمان مهم صرفه جویی در روزگار و هزینه شکل گیرد. حتی گهگاه اوقات مقاومت ساختمان به برهان به کار گیری از مواد نامرغوب در آن یا این که به عامل تغییر‌و تحول کاربری آن بنا کاهش مییابد. به علاوه به استدلال راحتی اجرا و شتاب کارگزاشتن بالا به وفور می قدرت از مقاوم سازی کلیدی frp در ساختمان به کارگیری کرد. حساس اینکه FRP ها نسبت به فولاد و بتن بسیار سبک خیس میباشند البته استدلال اساسی کاربرد آن ها در مقاوم سازی بنا بدلیل عامل ها ذیل است. مقاومت خمشی دیوارهای URM معمولا به مقاومت کششی ملات محدود می باشد. همینطور به باز‌نگری تام معایب و مزایای همین فرآورده نیز پرداختیم که از معایب با آن می توان به مقاومت پایین در برابر آتش سوزی اشاره کرد. نقش الیاف و فیبر، تامین مقاومت مکانیکی به اندازه در FRP نرم افزار مقاوم سازی حساس frp است. به اثر گذاری ناچیز این فرایند در فضای سازه اعتنا نمایید. اساسی دقت به کل معایب و مزایای یاد شده به جهت سیستم FRP، این شیوه همچنان یک عدد از لبریز به کار گیری ترین روشهای مقاوم سازی بحساب می فیلم مقاوم سازی با frp آید. به جهت کاستن جواب لرزه ای ناکافی در تقویت بنا و خاک تحت پییک ساختمان بعلت نقایص سازه ای،طرح های مقاوم سازی بتن و تعمیر متنوعی وجود دارد.

ایندکسر