[ad_1]

(امروز MedPage) – نویسندگان مطالعه: Müge Çevik ، Matthew Tate و دیگران. هدف مخاطب و بیان هدف: متخصصان بیماری های عفونی ، متخصصان ریه ها هدف از این بررسی سیستماتیک و فراتحلیل بررسی پویایی بار ویروسی …

[ad_2]

منبع: kaheshvazn-news.ir

ایندکسر