فرم داستان داستان، شبیه یک فیلم مستند هست و بیننده همهچیز را از دید دوربینها و فیلمبردارهای حاضر در دفتر کار میبیند و گهگاه پرسنل حساس کارداران پشتصحنه تعامل میکنند که دلیلش تا آخرها سریال فاش نمیشود. البته ماجرا به همینجا ختم نمیشود. البته شاهکارهایی هم وجود دارا هستند که دارای گذر دوران از ارزششان سریال کره ای کاربر پیدا نشد کاسته نمیشود. ساینفلد پس از 9 فصل در سال 1998 در حالی به پایان رسید که تأثیراتش بر سریالهای بعدی و فرهنگ و تمدن مردم همچنان باقی مانده است. او نیکولاس برودی اسم داراست که هشت سال پیش توسط نیروهای القاعده به اسارت گرفته شده بود. در ارتفاع 15 سال پخش این سریال تا سال 2015، شانزده فصل پخش شد و موفقیتهای آن به جهت شبکۀ سیبیاس به همینجا ختم نشد. چندین ادامه و فیلم سینمایی و بازی و کمیک از روی ماجراهای همین سریال خلق شد که همه موفقیتهایی پهناور بودند. در واقع فرزندان آشوب گروهی از اوباش خیابانیاند که تمام روز را به تضارب و مشاجره میپردازند و کارشان بر خلاف و قاچاق است. یکی از خشنترین سریالهای اکشن آمریکایی، فرزندان آشوب است. خیرالله تقیانی پور به جهت اولی توشه سریالی را به جهت تلویزیون کارگردانی کرده بود که به تنظیم کنندگی سعید سعدی از شبکه سه پخش شد. تماشای چنین ماجرایی قطعاً برای مخاطب و بیننده هیجانانگیز است، به همین ادله همین سریال توانست هفت فصل پخش شود و درنهایت عالی بهپایان سریال کره ای وارثان قسمت دوم دوبله فارسی اپارات برسد. ایدۀ نابی که در این سریال بهکار گرفته شده، مسافت گرفتن از افزودن صدای خنده و تمرکز زیاد بر طنز وضعیت است که جز حساس بازی براق استیو کارل میسر نمیشد. نصیب گذشته سریال: نصیب پنجم سریال جیران از مسافت عمیق بین صحنههای اهمیت و فرعی سریال حسن فتحی پردهبرداری میکند. البته جیران تمایلی به سر نمودن آن خلعت ندارد و این موضوع موجب ساخت دردسرهایی به جهت خانواده و اهالی روستای وی میشود. اتفاقات این سریال در محل کار کمپانی کاغذفروشی و در بین همکاران، مدیر و مشتریها رخداد میافتد. نمونههایی از این دست را در ادامه معرفی میکنیم. بهجت تبریزی دختر استاد شهریار گفته همین سریال فارغ از تحقیق و پژوهش، ساخته شده و به تیتر کسی که سالها در کنار این شعر سرا پهناور زیسته میگویم آنچه از کانال دوم پخش شده ارتباطی اصلی زندگی همین شعر سرا بلندآوازه اهل ایران ندارد.

ایندکسر