همین پوشش رنگی هم سبب ساز تناسب رنگی میان نمای دریچه اهمیت نمای گوشه و کنار و همینطور سبب ساز حفاظت بدنه در برابر ضربه و خط و خش های احتمالی می گردد. و به راحتی به قطعات رشته کویل ها، کنداسور و هر قطعه ای که در یونیت داخلی آن قرار دارد، دسترسی پیدا شود. محصول درب دریچه داکت اسپلیت مشبک وزنه ای از ورق آلومینیوم می باشد.ضخامت همین ورق آلومینیوم به جهت انواع روزنه داکت اسپلیت مشبک وزنه ای در ابعادِ میانگین و زیر در حد یک میلیمتر و به جهت بعدها تبارک خیس همین ضخامت ورق هم عمده می گردد.ابعاد این درب دقیقا از مقدار ابعادِ داخلیِ فریم منشعب می شود.با اعتنا به این که جور درب بازدیدبازدید داکت اسپلیت مشبک وزنه ای می باشد نوعِ پروفیلِ کادر دریچه داکت اسپلیت طوری طراحی شده است که حالتِ سه پَریِ قاب به راحتی امکانِ نشیمن درب را بر بر روی قسمت داخلیِ قاب روزنه داکت اسپلیت امکانپذیر می کند.در واقع پس از استحصال بعد ها درب روزنه داکت اسپلیت باید نسبت به ساخت و تعبیه ی فضای نتورک آشیانه زنبوری بر روی بدنه ی درب دریچه داکت اسپلیت می رسد.محل جانماییِ همین نتورک دقیقا بر شالوده نیاز دستگاه داکت اسپلیت معلوم می گردد.این شبکه ی لانه زنبوری نیز می تواند در آکسِ طولیِ درب روزنه داکت اسپلیت و نیز در نصیب کناره های کناریِ درب دریچه داکت اسپلیت جانمایی شود. پس از الحاق دربِ مرکبِ مشبکِ روزنه داکت اسپلیت به ساختار کادر روزنه داکت اسپلیت نوبت به عملیات رنگ می رسد.جهت ساخت تناسب نمای دریچه با نمای محیط از گونه های کدرنگ دارای تنوعِ متعدد می قدرت بهره برد. در ایجاد دریچه داکت اسپلیت پلاستیکی محدودیتی به حیث نوع،مدل و ابعاد وجود ندارد و به راحتی می توان آنرا در مدل های متنوع کلیدی بعد ها و سایز مختلف تولید کرد.علاوه بر امکان ایجاد روزنه داکت اسپلیت در بعدها و انواع مختلف،به راحتی میتوان آنرا به طریق های معمولی و پیچ مخفی، در محل خویش نصب نمود.برای نصب روزنه داکت اسپلیت از پیچ به کار گیری می‌شود و قابلیت نصبِ آسانِ روزنه داکت اسپلیت پلاستیکی از مزایای منحصربه‌فرد به فردِ همین مدل دریچه است. از مورد ها با که می بایست در کاربرد روزنه داکت اسپلیت پلاستیکی به آن می بایست دقت نمود این هست که ساختار و مدلِ درب روزنه داکت اسپلیت می بایست دارای مدلِ روزنه هوای خروجیِ آن شبیه باشد.این مسئله به شدت در زیباتر شدنِ دریچه های داکت اسپلیت در محفظه میگردد.میزا هوای ورودی از طرز درب دریچه داکت اسپلیت پلاستیکی به قدرت دستگاه بستگی دارد.بدیهی می باشد هرچه قدرت دستگاه بالاتر باشد شیارهای منصوب بر بر روی درب روزنه داکت اسپلیت اکثر خواهد شد. ولی قابل دکر است از پاراگراف نکاتی که در روزگار تولید درب دریچه داکت اسپلیت مشبک لولایی باید مدنظر قرار داد،ایجاد سوراخ جهت جای قفل یا این که قفل های زیمنسی می باشد.این جای قفل ها بصورت پِرسی و اساسی به کار گیری از دستگاههای منحصر به فرد ساخت می گردد. ولی اصلی دقت به لولایی بودنِ درب این دریچه بازدید داکت اسپلیت الزاما بایستی مقدار بادخورِ لولا را هم از بعد ها درب دریچه تماشا داکت اسپلیت کسر نمود تا درب روزنه مشاهده داکت اسپلیت به راحتی در نشیمنِ خود، گشوده و بسته دریچه تماشا داکت شود. از گزاره موارد کاربرد دریچه داکت اسپلیت پلاستیکی،در مناطقی از مملکت می باشد که میزان رطوبت هوا دوچندان بالا است.در این گوشه و کنار ها که تاثیر فرسایشی بر سطح های فلزی بالاست کاربرد متریال مطلوب که در برابر اکسایش مقاوم باشد امری اجتناب ناپذیر است.لذا اصلی دقت به اولویت های حوزه‌ ای ملزم به کاربرد متریال متناسب هستیم.

ایندکسر