در ادامه نحوه های درمانی ژنیکوماستی را اساسی دقت به میزان بزرگی سینه ها بیان خوا هیم کرد. در مردانی که به بزرگی سینه در گیر هستند و به طریق های درمانی دیگری پاسخ نداده اند، درد های آزاد دهنده درسینه دارا‌هستند و از حیث روحی در گیر اعتماد به نفس تحت شده اند نیز می توانند جراحی ژنیکوماستی انجام دهند. این عارضه در نوزادان موقتی بوده و بعد از آن از گذشت یک‌سری هفته از به دنیا آمدن به طور طبیعی از بین می رود. در افرادی که به بیش تر وزن دچار هستند، علاوه بر این هورمون ها، خویش چربی های مازاد تن سبب ارتقا حجم سینه ها می شود. بیش تر وزن و چاقی یکی از دلایل بیشتر ژنیکوماستی به شمار می رود. ممکن هست در بعضا موردها به جراحیهایی برای استخراج چربی طولانی تر سینه (لیپوساکشن) یا این که غدد سینه (ماستکتومی) نیاز باشد. به جهت همین کار می توانند به جراح عمومی مراجعه کنند. اغلب، مردان دچار به ژنیکوماستی می توانند وزن خود را کمتر دهند اما کمتر قابل توجهی در میزان سینه خویش بازدید نمی کنند. هورمونهای تستوسترون و استروژن ویژگیهای جنسی را در مردان و زنان کنترل می کنند. در نخست بدور نوک پستان برش داده می شود، آنگاه از از در بین بردن بافت مازاد چربی که حساس به کار گیری از لیپوساکشن انجام می شود، بافت های مازاد پوست هم برش خورده و نوک سینه در محل صحیح خویش قرار می گیرد. این عوارض شامل: التهاب، درد در محل بخیه و احساس خارش میباشد که پس از مدتی از در بین می رود. چون این دلیل سبب ساز افزایش مرحله استروژن شده که خود عامل رویش بافت های سینه ای در ژنیکوماستی جور اول مردان می باشد. در اکثری از موارد، این عارضه پس از مدتی از در بین می رود اما در مواردی که به شکل طولانی مدت یار شخص هستند، بایستی اقدامات درمانی انجام داد. با این درحال حاضر در بعضی از اشخاص این عدم تعادل ناشناخته می ماند. باید گفت حدود 60 % نوجوانان پسر از سن 13 تا 15 سالگی همین عارضه را دریافت خواهند کرد و در سرانجام منجر ایجاد استرس در خود و خانواده ای آنان خواهد شد .

ایندکسر