در صورتی که چراغ چک کردن موتور مدام پر‌نور است، ایسیو باید چک شود. چنانچه همین سوال ها ذهن شما را هم درگیر کرده هست در ادامه همین نوشته حساس زانکو همپا باشید. کندی شتاب یا تند راندن بیش از حد به جهت ریست ایسیو، ایراداتی را ساخت خواهد کرد که مهم داشتن شتاب متعادل همین دردسرها حل میشوند. نکته: این دسته ECUها بنزین سوز بوده و کلیدی یک کانکتور 55 مبنا می باشند آن ها به دلیل سابق بودن و معایبی که داشتند، جای خویش را در ماشین پراید نخست به ECUهای S2000 JCAE و آن‌گاه به ECUهای SIEMENS سری جدید (SIM2K-34VR) دادند. نکته: این مدل ECUها بنزین سوز می باشند. این موارد شامل ویژگی هایی همچون در دست گرفتن انتقال نیرو، در دست گرفتن دزدگیر، در دست گرفتن ترمز ضد لغزش، و کروز در دست گرفتن و … شرکت های تولید کننده اتومبیلهای مختلف محدودیت هایی بر بر روی ماشین اعمال می نمایند مهم اعتنا به اینکه قرار میباشد در کشورهای متعدد و شرایط آب و هوایی متفاوت کار کند اما این محدودیت ها به جهت بعضی رانندگان همین خودروها چندان خوشایند نیست. بد نمیباشد به این نکته نیز اشاره کنیم که قدمت اثرگذار خودروها بر شالوده استاندارد جهانی در میان 7 تا 10 سال میباشد ولی در سرزمین ما خودروها به طور متوسط در میان 15 تا 25 سال آیتم استفاده قرار می گیرند که در نتیجه سرانه تعمیرات ECU در مملکت ما در مقایسه با میانگین جهانی اکثر میباشد و از مشاهدات می‌دانی نیز می قدرت به این نتیجه رسید بازار این شغل به این زودی اشباع نخواهد شد. به ابلاغ ساده تمامی سیستم ها و کارکردهای مهم و اهمیت خودرو ذیل در اختیار گرفتن ECU قرار دارند. مهم شرکت در کلاس های آموزش ریمپ ایسیو در آموزشگاه فوت‌و‌فن خودرو اساسی اطمینان شما یکی از از متخصصین قدرتمند درحوزه ریمپ ایسیو خواهید بود. ایسیو (ECU) که دارای عنوان کامپیوتر ماشین نیز شناخته می شود یکی از از قطعات با و با در خودرو ها است که خرابی آن مشکلات متنوعی را در خودرو ایجاد می کند. ECU اتومبیل از نصیب های متمایز تشکیل شده است که هر یک از همین قسمت ها وظایف متمایز را بر عهده داشته و به در دست گرفتن و هماهنگی بخشی مختص از ماشین تعلق دارند. آزمون ایسیو ماشین چگونه انجام می شود؟ کلیدی دقت به این‌که فعالیت در زمینه ی ریمپ ایسیو در جمهوری اسلامی ایران جدید هست و همچنین ازدیاد نیاز به انجام خدمات ریمپ ایسیو و نبود متخصص ریمپر ایسیو بازار کار ریمپینگ ایسیو دوچندان تازه و دست نخورده است. روشن شود. سپس از این‌که کلیه احتمالات به جهت روشن بودن چراغ محاسبه را طی کردید و بازهم چراغ ارزیابی روشن بود ممکن است ایسیو کروز ایسیو اختلال دارد.

ایندکسر