تمامی این ها عسل عالی و طبیعی میباشند البته به خاطر گلی که زنبور عسل از آن تغذیه کرده اند رنگشان متعدد است. در صورتی که آن را نیز بزنید در مدت دوران طولانی رقیق می شود ولی عسل تقلبی بلافاصله در آب حل می شود. پاستوریزهکردن (حرارتدهی زیاد)، بر بافت و طعمِ عسل اثر گذارده و اهمیت ازبینبردنِ بعضا موادسازنده بهبودبخش، خواصِ درمانیِ آن را نیز کمتر میدهد. همین طریق ها را احتمالا از مجاور و دوستانتان شنیده اید و یا این که در وبلاگ ها و وبسایت های خبری بازدید کرده اید که به احتمال زیاد هیچ شناختی نسبت به ویژگی های عسل طبیعی ندارند. با بررسی منطقی بها عسل کلیدی لحاض هزینه تولید، استحصال و بسته بندی مشاهده خواهید کرد که هزینه تولید یک کیلو عسل طبیعی عمده از همین میزان می باشد. اگر پاره ای عسل طبیعی را در یک جام آب سرد بریزید تماشا خواهید کرد که عسل به طور کامل حالت چسبندگی خویش را نگهداری میکند و ته جام تهنشین می شود و خیلی دشوار و دیر در آب عسل تقلبی و عسل طبیعی سرد حل میشود. البته هنگامی که عسل تقلبی را درون آب سرد میریزید پر سرعت در آب حل میشود. اما حساس وجود عسل های بخش اعظمی در بازار، دغدغه ی اکثری از مصرف کنندگان تشخیص عسل تقلبی می باشد. ولی اهمیت اعتنا به میزان مرغوب بودن عسل که ممکن است درجات مختلفی داشته باشد. درواقع شما حتی این قابلیت و امکان را دارید که زنبوردار یا این که کشاورزی که همین عسل را به جهت شما تنظیم کرده است، مشاهده کنید و اهمیت او آشنا شوید. همچنین تحقیقات نشان میدهد که مصرف عسل میتواند حیاتی تقویت سیستم ایمنی بدن از بروز اکثری از بیماریها حتی بیماریهای ویروسی دوری کند. کهربایی، عقیقی مایل به قرمز رنگ و حتی قهوه ای متغیر است. عسل جنگلهای مازندران زرد رنگ مایل به سبز، عسل اویشن عقیقی قرمز، عسل کاج جنگلهای اروپا متمایل به قهو ه ای می باشد. عسل فصل بهار نارنج زرد رنگ طلایی است. بهعنوان مثال عسل گون واجارو با رنگ کهربایی تیرهای یا این که زرد ملایم می باشد و شفافیت به نسبت کمتری دارد. در بعضا کشورهای خارجی عسل شکرکزده بهدلیل اطمینان مشتری از طبیعی و خامبودن آن طرفداران بیشتری دارااست و اتفاقا ارزش آن هم بخش اعظم است. در اینجا عمده به باز‌نگری وب تارنما عسل طبیعی قند دارد.

ایندکسر