نتیجه ها مطالعات نشان میدهد که استفاده از محلول پتاس به رخ موضعی ایمن بوده و میتوان به لطف برای معالجه زگیلها استعمال شود. وقتی پیوندهای ترکیبی در درمقابل ارتقا دما تا مقدار زیادی، گسیخته نمی شوند، نشان می‌دهد ترکیب، پایداری حرارتی بالایی داراست و در دمای بالا قابل به کار گیری است. در روش جدید پتاسیم هیدروکسید از الکترولیز محلول پتاسیم کلرید ساخته می‌گردد که در واقع نیز سطح نحوه ایجاد سدیم هیدروکسید (فرآیند کلرآلکالی) به شمار میرود. صابونهای پتاسیم به عامل نرمی و حلالیت بالا احتیاج به آب کمتری برای درآمدن به موقعیت مایع دارند؛ به این استدلال غلظت عاملهای پاککنندهی در آن ها نسبت به صابونهای مایع سدیم هیدروکسید عمده است. به کارگیری از پتاس به ویژه به جهت گیاهانی که نسبت به یونهای کلرید حساساند، فراوان مطلوب است. پتاسیم هیدروکسید به به عبارتی نسبت که میل به اسیدها دارد، حیاتی اکسیدها هم وارد واکنش می شود. انحلال در آب گرما ساخت می کند، بدین ترتیب زمانی که همین ماده به آب بیشتر می شود، می تواند یک واکنش شدید تولید کند. گاز هیدروژن و کلر ساخت شده در همین مراحل به ترتیب محصولات جانبی کاتدی و آندی محسوب میشوند. به طور کلی در صنعت های مختلف، سدیم هیدروکسید به دلیل قیمت پایینتر به پتاس ترجیح دیتا میشود. سازمان خوراک و داروی ایالات متحده (FDA) به طور کلی پتاس را (به تیتر افزودنی غذایی مستقیم) در صورتی که به شکلی صحیح مصرف شود، ایمن به حساب میآورد. جزء‌جزء‌کردن فضای آندی و کاتدی در سلول الکتروشیمیایی به جهت انجام این واکنش بسیار حتمی است. در قبلی هم از پتاس برای معالجه زگیل استعمال میشد. همچنین هنگام تحلیل گزینه های ذخیره سازی خود، مطمئن گردید که یک سیستم مهار ثانویه را در نظر گرفته اید. در سیستم عدد دهی E، عدد پتاس برابر اصلی E525 است. تهیه پتاسیم هیدروکسید خالص دوچندان دشوار میباشد چون رغبت دارد با رطوبت، دی اکسید کربن و بقیه ناخالصی هایی که اهمیت آن ها در تماس است، واکنش نشان دهد.

ایندکسر