حفظ باروری باعث بهبود نرخ زاد و ولد در زنان پس از سرطان پستان می شود(امروز MedPage) – نویسندگان مطالعه: آنا مارکلوند ، فریدا ای. لوندبرگ و دیگران. هدف مخاطب و بیان هدف: متخصصان انکولوژی ، زنان و زایمان هدف این مطالعه ارزیابی نتایج باروری طولانی مدت پس از سرطان پستان در …


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>