[ad_1]

ارائه

یک پیرمرد 78 ساله با سردرد که بیش از یک هفته او را آزار داده بود ، به ED مراجعه کرد و گفت: این احساس ضربان دارد. او تقریباً هرگز سردرد نداشت و امروز بینایی وی تار شده است. وی همچنین در چند هفته گذشته دارای درد گردن و شانه و خستگی غیرمعمول بود. او گفت چیز دیگر عجیب است ، اینکه پوست سرش لطیف است.

آیا می توانید بیمار را تشخیص دهید؟

اینجا را کلیک کنید تا با استفاده از Differential Builder در VisualDx به شما کمک کند.

آموزش ها

در مورد این تشخیص در سایت VisualDx بیشتر بیاموزید: اکنون اینجا را کلیک کنید.

اگر مشترک VisualDx نیستید ، برای یک دوره آزمایشی رایگان ثبت نام کنید.

VisualDx راهی عالی برای صرفه جویی در وقت و درگیر کردن بیماران در بخش مراقبت از رایانه یا دستگاه همراه شماست.


[ad_2]

منبع: kaheshvazn-news.ir

ایندکسر