تست ماسک دانمارکی ، پیام های COVID Vax و تشکر از کار می افتد


https://www.youtube.com/watch؟v=pN5_af-_Xp0

ZDoggMD با دکتر Vinay با مطالعه ماسک دانمارکی ، مطلق گرایی در سلامت عمومی و استراتژی های کاهش آسیب ، آخرین روش های فکر کردن در مورد واکسن های جدید COVID ، سانسور علمی ، قطب بندی سیاسی در علوم ، اسکات اطلس و موارد دیگر گفتگو می کند. پراساد

این پست در ZDoggMD ظاهر شد.

آخرین بروزرسانی در 25 نوامبر سال 2020.


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>