شیر پنوماتیک Pneumatic Valve به مدل ای از شیرها اطلاق می شود که به یاری اعمال یک نیرو مسیر هوا را تغییر دیتا و جریان هوا را در طول فرایند یک سیستم انقطاع و وصل می نمایند. لطفا اعتنا داشته باشید که ممکن می باشد فشار در سیستم وجود داشته باشد. گنجایش شیر برقی را مهم واحد KV بیان می شود وبیان کننده مقدار جریان آب (بر مبنا مترمکعب بر ساعت) اهمیت افت فشار 1 توشه در شیر برقی است. نقش اساسی بوبین شیر برقی تبدیل انرژی الکترومغناطیسی به انرژی مکانیکی است. نقش سوکت نیز در عملکر آن است. دارای اعتنا به بسته بودن مجرای شیر پس از جریان، می اقتدار از این شیرها در موتورخانه ها به کارگیری کرد. 3- استفاده از این شیرها سبب ساز کمتر دخالت انسان و در سرانجام کاهش میزان خطاهای انسانی در انجام پروژه هاست. شیر برقی NC : مجرا و محل عبور سیال پس از جریان برق، در این شیرها بسته هستند. در صورتی که شیر از دسته بسته باشد، جریان الکتریکی به دو سر سیم وارد نمی شود و سمبه که به آن پیستون هم گفته می شود در رده خود قرار گرفته و از عبور جریان سیال پرهیز می نماید اما در صورتی که جریان الکتریکی به سیم چین وارد شود، بدنه به آهنربای الکتریکی تبدیل و باعث کشیده شدن سمبه به سمت خود می شود و بسته به مقدار جریان الکتریکی ورودی، سمبه به به عبارتی میزان به بوبین نزدیک خواهد شد. همین قطعه جهت به انجام رساندن همین وظیفه در ساختار خود دارای سیم پیچی هایی می باشد که در زمان اتصال جریان الکتریسیته، همین سیم پیچ ها مجهز به خواص مغناطیسی شده و در غایت تبدیل به یک آهنربای مغناطیسی می شوند. در همین موقعیت فنر در پشت سمبه قرار می گیرد و وقتی که بوبین از شرایط مغناطیسی خویش بیرون می شود، سمبه را به رده اساسی خویش برمی گرداند. زمان قطع جریان برق، جهت بازگرداندن سمبه در جای خویش از یک فنر استعمال می شود. چنانچه از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه شیر برقی ساید ال جی لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر