3 تا 4 هفته پس از جراحی، بیماران نباید اجسام را بالای سر خود ببرند و تا 4 – 6 هفته نباید جسم سنگینی را بلند کنند. مهمترین موضوعی که بیماران بایستی انجام دهند تا مقدار راضی بودن از نتیجه ها لیفت پستان ارتقا یابد همین است که تمامی دستورها قبل و آن گاه کار را انجام دهند. آنگاه جراحی لیفت پستان به عارضه ها مختلف از گزاره تفاوت در انجام عمل جراحی در دو طرف و یا این که تفاوت ها در فرایند ترمیم آسیب مریض در دوطرف ممکن می باشد در بعضی اشخاص تفاوت های جزیی در سایز و صورت پستانها ساخت شود. لیفت سینهی تمام در بیمارانی که حجم قابل توجهی را از دست دادهاند و افتادگی شدید دارا‌هستند انجام میشود، برشها در این شرایط اکثر زمان ها در شکل استاندارد و به صورت لنگر هستند. نهایت حیاتی هست که انتظارات معقولانه ای در خصوص لیفت پستان داشته باشید و دقیقا بدانید که این عمل چه نتایجی در بر دارد و چه نتایجی نمی درمان افتادگي سينه در مردان تواند ایجاد نماید. خطر عوارض بیهوشی به جهت بیمار بستگی به جور بیهوشی به کار گیری شده، سن و وضعیت تن درستی بیمار دارد. ولی عارضه ها خفیف بیهوشی که اتفاقا نادر نیز نمیباشند شامل واکنش تهوع، استفراغ، سردرد، گلودرد و لرز و سایر علایم می باشند. در برعلیه حتی ممکن می باشد لبریز حسی (حساس بودن بیش از حد نوک سینه ها) نیز ساخت شود.این مسئله که در برخی مورد ها تولید می شود هم موقتی به طور معمول است. افتادگی سینه (پستانها) در اصطلاح پزشکی، «پتوز» نامیده میشود. اعتنا نمایید که ماساژ یخ بیش از یک دقیقه نباشد در غیر همین صورت بی حس میشود. برعلیه دیوار بیاستید به مدل ای که به ترازو پاهایتان از دیوار فاصله داشته باشید. اگر هنوز فرزندی ندارید و یا این که قصد دارید در آتی خانواده پرجمعیت تری داشته باشید خوبتر هست قبل از عمل جراحی به این مسئله بپردازید زیرا موضوعاتی نظیر شیردهی پس از ماموپلاستی می تواند در مدت زمان بارداری و نوزادی فرزند شما معضل برانگیز باشد. همین عارضه به طور معمول سالها پس از جراحی ساخت می شود ولی ممکن می باشد در هر زمانی پس از فعالیت رخداد بیافتد. محل جوشگاه در طی چندین ماه متعاقب جراحی لیفت پستان ممکن است قابل دقت باشد البته اکثر اوقات این جراحت ها پس از یک سری ماه محو می گردند. اکثر وقت ها جراحی های لیفت پستان بدون این که عارضه جدی به جا بگذارند، با نتایج مطلوبی به اتمام می رسند. اکثر وقت ها یک جوشگاه دائم در اطراف آرئول یا این که در روی خط چین پایین پستانی باقی خواهد ماند که روشن نخواهد بود. چنانچه آن‌ها در تحت سینهها قرار دارند، شما مبتلا یک افتادگی متوسط هستید، و در صورتی که نوک سینهها به سمت زمین هستند، شما در گیر یک افتادگی شدید هستید.

ایندکسر