برداشتن سیگموئید انتخابی QOL را در بیماران مبتلا به دیورتیکولیت مکرر بهبود می بخشد(امروز MedPage) – نویسندگان مطالعه: الكساندر سانتوس ، پانو منتولا و دیگران. هدف مخاطب و بیان هدف: متخصصان گوارش ، جراحان روده بزرگ هدف این مطالعه مقایسه رزکسیون سیگموئید انتخابی لاپاروسکوپی با محافظه کارانه …


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>