بعضی از افراد فارغ از دقت به توانشان اقدام به انجام ورزشهای بیش از حد سنگین میکنند. بعضا از افراد به ادله ضعف عضلانی نمیتوانند برای مدت طولانی بایستند. اهمیت ارتقاء گردش خون موجب افزایش روند چربی سوزی در تن می شوند، همچنین تمرینات قدرتی این ورزش مهم ساخت عده عضلانی عاری از چربی کمتر وزن و سایز را پدید می آورند. مواقعی که به عمل گیری شما را منع میکند، به دو مدل منع مصرف مطلق و نسبی تقسیم کرد. ما یک یا این که دو جلسه تمرین 20 دقیقه ای در هفته را سفارش می کنیم. ایکس بادی شرایطی را به جهت شما مهیا میکند که در هر جلسه ۲۰ دقیقهای تمرین، ۷۰۰ کالری و در طی ۴۸ ساعت آن‌گاه از آن، ۱۸۰۰ کالری بسوزانید. به جهت انجام تمرین کلیدی دستگاه EMS، حدود ۱۰جفت الکترود هوشمند در یک لباس منحصربهفرد شامل جلیقه و کمربند قرار گرفته می باشد که قابلیت و امکان تحریکات تمام گروه های عضلانی تن را فراهم می کند. همینطور به ارتقا میزان گردش خون در تن امداد زیادی میکند. همان طور که گفتیم شما در هر ۲۰ دقیقه از همین ورزش به اندازه ۵۰۰ تا ۷۰۰ کالری از چربیهای بیشتر بدن را میسوزانید. همین لباس که به لباس ایکس بادی مشهور است، اهمیت الکترودها و کابلهایی است که پالسهای الکترونیکی را به بدن انتقال میدهند. ایکس بادی و به طور کلی متد EMS در دنیای ورزش و تناسب اندام ، یکی از از تاثیرگذارترین همین روشها میباشد. کلیدی ارسال پیامهای الکتریکی قابل تنظیم، عضله‌ها قریه نقطه از بدن به طور همزمان اصلی تنش و انقباض عضلانی مواجه می شود فرزین جباری بیش تر کرد: این سیستم تحریک، موجب انقباض ایزومتریک عضله‌ها می شود که بشکل متعدد در واحد زمان انجام میگیرد، سیستمی که ما بخش اعظم برای افراد زخم چشم که تمرینات پویا به جهت آن ها مضر میباشد بکار میبریم، ضمن این که در کنار تمرینات پویا، بعنوان کمکی به ورزشکاران نیز ارائه میدهیم، جباری بیش تر کرد همین سیستم را بدنسازانی که در مسابقات فیگور میگیرند خوب تر ادراک می کنند زیرا شبیه فیگور گرفتنی میباشد که تمام بدن پایین فشار هست و آبادی نقطه از بدن، دائما در هم اکنون انقباض و آزاد شدن تارهای عضلانی است. در صورتی که شما هر نوع سوالی در ارتباط اهمیت چه جایی و نحوه استعمال از درباره ی ایکس بادی دارید، می توانید مهم ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر