این ترکیب بدون مواد شیمیایی باعث افزایش PFS در CLL از خط مقدم می شود(MedPage امروز) – یک ترکیب مطالعه بدون شیمی درمانی خطر پیشرفت یا مرگ بیماری را در مقایسه با کلرامبوسیل به علاوه شیمی درمانی با اوبینوتوزوماب (Gazyva) برای بیماران مبتلا به لوسمی لنفوسیتی مزمن (CLL) ، فاز کاهش می دهد …


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>