[ad_1]

به نسخه این هفته Health Career Insights خوش آمدید. این مرور هفتگی ، مقالات شغلی مراقبت های بهداشتی را که از وب جمع آوری شده اند ، برای کمک به شما در یادگیری موارد بعدی برجسته می کند.

لیزا گرابل رئیس بخش تنیس ترکیبی CompHealth ، بزرگترین انتصاب پزشک این کشور در زمینه سرگرمی ترکیه و رهبر در پرسنل بهداشتی دائمی و موقت متفقین است. لیزا بیش از 20 سال در مراقبت های بهداشتی کار کرده است.

[ad_2]

منبع: kaheshvazn-news.ir

ایندکسر