استفاده از مراقبت های چند رشته ای برای سرطان سر و گردن با گذشت زمان افزایش یافته است(امروز MedPage) – نویسندگان مطالعه: Chase K. Hansen ، Brian Eggleston و غیره. Ryan C. Jackson، Mark A. Varvares مخاطبان هدف و بیان هدف: متخصصان آنکولوژی ، گوش ، حلق و بینی ، جراحان سر و گردن هدف از این مطالعه بررسی مدل های …


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>