مراجعه به “سایت استخدام” جابیابی و مطالعه در خصوص وضعیت استخدام در خزانه شما را در همین حوزه راهنمایی میکند. وی از رونمایی تعداد ۵۹۱ کلاس درس مهم حضور وزیر آموزش و پرورش خبر بخشید و افزود: ۶۵ کلاس از این تعداد، تحویل آموزش و رویش شده و دانشآموزان در حالا تحصیل در آن ها هستند، همین پروژهها مربوط به سال ۹۸ تاکنون در دوران کرونا بوده است، در مجموع امشب ۱۰۰ هزار متر زیربنا به ارزش ریالی هزار میلیارد تومان پروژه در بخش آموزش و پرورش، امشب رونمایی میشود. اشخاصی که به دنبال کاریابی و یافتن شغل خوب هستند، آیندهی بازار فعالیت را در نظر خواهند گرفت. جذب شو در بدو ورود به واسطه داشتن تکنولوژی ها و ابزارهای مدرن در زمینه جذب و استخدام و کاریابی ، موفق شده هست نظر بسیاری از شرکت ها و سازمان ها و متخصصین را به سمت خود جلب کند . فهمیدن اطلاعاتی مانند وضعیت استخدام بانک برای خانم ها یا این که شرط معدل به جهت داوطلبین رشتههای متعدد در آزمونهای استخدامی خزانه ها، منابع آزمون استخدام بانک یا این که “بهترین رشته برای استخدام بانک” میتواند احراز وضعیت را برای داوطبین را سادهتر کرده و احتمال استخدام شدن آگهی استخدام خانم را ارتقا دهد. در زمان های قبلی که دانش و تکنولوژی به روزگار امروز پرورش و ترقی نکرده بود تعداد شغل ها محدود بوده و قابلیت و امکان تعیین شغل به طور دوچندان وجود نداشت اما امروزه حیاتی ترقی تکنولوژی و علم امکان تعیین شغل به جهت افراد عمده شده و می توانند بر حسب علاقه و مهارت شغل آیتم لحاظ خویش را انتخاب نمایند. نوری، کاشان را منطقهای خیرخیز دانست و ادامه داد: به هرجا که در همین شهر رفتیم، جز نیکی و نیکی چیزی چشم نمیشود، مردمان بسیار متعهد، انقلابی، دوستدار نظام، پیشرفت و آبادانی کشورشان میباشند و از آنها میخواهم که آموزش و رویش را مثل همیشه و حتی اکثر ببینند. یوسف نوری، وزیر آموزش و رویش در حاشیه آئین کلنگ زنی مدرسه شهیدان بارفروش کاشان اظهار کرد: امروز در کاشان شاهد کار خیرخواهانه اهدای مدرسهای از سوی مادر چهار شهید به نام بارفروشان بودیم، همین برکتی است که در نظام جمهوری اسلامی مبنا گذاری شد همانگونه که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب، به هفت برکت انقلاب اسلامی اشاره مینمایند که یک عدد از برکات را مشارکت مردم در آنگاه سیاسی و اجتماعی و مشارکت مردمان در کارها نه میدانند. در آیین گشایش طرحهای خیران مدرسهساز کاشان که با حضور وزیر تدریس و پرورش انجام شد، اظهار کرد: ۸۰ % از مدرسه های کاشان را خیران ساختهاند و همچنان به جهت تأمین نیازهای آموزش و رشد آمادگی دارا هستند که ایجاد و ساز را ادامه دهند. وزیر آموزش و رشد در بدو ورود خود در آئین کلنگ زنی مکتب مادر شهیدان بار فروش کمپانی کرد. وی اهمیت بیان اینکه به تیتر یک شیدا در این کشتی، دنبال قایق نجات نیستم، گفت: امیدوارم وزیر تدریس و رویش که ناخدای همین کشتی هست آنرا دریابد و حساس توجه به تجربیاتی که از شما سراغ داریم نیاز هست که در راستا نیروی انسانی کارآمد، اقدامات شجاعانه ای انجام شود.

ایندکسر