وقتی تلویزیون بازی فوتبال پخش میکند، هیچ چیز حتی تلاقی آن حساس وقت خبر یا تایم ها فقهی و قدسی موجب قطع گزارش و مانع پخش آن نمی شود. البته زیاد رخداد افتاده است که در رادیو و تلویزیون مسابقه پایانی کشتی یا والیبال پخش می شده است که یک یا این که دو دقیقه مانده به اتمام مسابقه برنامه انقطاع شده و به جای آن اطلاع رسانی تجارتی یا صداهایی مشابه آهنگ پخش کرده اند و پروا نداشته اند که صدها هزار یا میلیونها تماشاگر تا چه میزان از همین بی ذوقی و بی باکی و تحکّم ناراحت می شوند و در برابر آگهی بازرگانی یا هر چیز دیگر که پخش می شود عکس العمل های منفی نشان می دهند. پس رعایت عشق و دقت مردم آن اهمیتی که معمولا می پندارند، ندارد و تبعیض در بین ورزشهایی که نام بردیم نشانه آن هست که رخنه فوتبال از جای دیگر می باشد خیر به ملاحظه عشق ای که مردمان به آن دارند. در همین نسبت نه فوتبال از تلویزیون بی نیاز بود و نه تلویزیون میتوانست و می تواند از فوتبال چشم بپوشد. اما هنگامی به فوتبال می اندیشم می بینم که این بازی، بازی تجاوز و دفاع، اعمال قهر و پیروی از قانون، بیرحمی و جوانمردی، سرکشی و اطاعت، بضاعت و ناتوانی، خنده و زاری و شعف و غم است. فوتبال رمان و شعر خوب نیست ولی نمی اقتدار و نباید گفت: مثل بهترین اطلاع رسانی های تبلیغاتی، شعر بی معنا و یاوه است. ولی درصورتیکه مردم به فوتبال عشق نداشتند نمی توانستیم از حساس و شأن آن در زمانه کنونی بگوئیم ولی این علاقه به جایگاهی که فوتبال در زندگی ما داراست باز می گردد. من فعلاً نمی گویم که این تمنی، تمنای محال است. حتی بسکتبال و تنیس که در بازار جهانی پول و تبلیغات جایگاهی دارند، سهم شان در خبر روزنامه و رادیو وتلویزیون کم و ناچیز است. بنابراین رأی، فوتبال کارگشای جهانی است که در بین صلح و نبرد و آزادی و قهر و صلح و دوستی و کین توزی بسر می برد و تمنی دارااست که به مدد فرهنگ و تمدن از همین اوضاع و احوال بیرون شود. عادل فردوسی پور در مذاکره اصلی برنامه تی وی پلاس درباره گزارش استکان جهانی ۲۰۲۲ قطر گفت: ترجیح می دهم فعلاً به سکوتم ادامه دهم تا ببینیم چه می شود. تا آنجا که رادیو و تلویزیون و روزنامه های آمریکا هم در بخش خبر‌ها ورزشی تمام یا بخش اعظم صفحات و وقت خبر ورزشی را به فوتبال اختصاص میدهند. پس برای این‌که مقام و با فوتبال را بشناسیم بایستی بیندیشیم و تحقیق نماییم که چرا فوتبال تا همین اندازه گزینه عشق مردمان در سراسر جهان است. دنیایاقتصاد: در شرایطی که خیلیها سراغ علی دایی را میگیرند، همین اسطوره کشورمان توشه دیگر تاکید کرد ممنوعالکار نمیباشد و سازه به میل خودش از فوتبال لبه گرفته است. در اینجا اکثر به تحلیل وب تارنما اخبار فوتبال جمهوری اسلامی ایران و جهان.

ایندکسر