اثرات محافظتی اوقات فراغت بر خطر ابتلا به زوال عقل مورد بحث(MedPage امروز) – نویسندگان مطالعه: اندرو سامرلاد ، سورین صبیا و دیگران. ویکتور هندرسون ، مریل الیاس مخاطب هدف و بیان هدف: متخصصان اطفال ، متخصصان اعصاب ، پزشکان مراقبت های اولیه ، روانپزشکان هدف از این مطالعه


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>