آیا بیماران مبتلا به بیماری های روماتیسمی خطر COVID-19 شدید را افزایش می دهند؟(امروز MedPage) – نویسندگان مطالعه: اریک هاچولا و اعضای کنسرسیوم FAI2R / SFR / SNFMI / SOFREMIP / CRI / IMIDIATE مخاطبان هدف و بیانیه هدف: روماتولوژیست ها ، متخصصان بیماری های عفونی ، ریه شناسان هدف از این مطالعه …


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>