آنتی بیوتیک هایی که دست کم در کوتاه مدت نسبت به آپاندیکتومی کم ندارند(امروز MedPage) – نویسندگان مطالعه: دیوید آر فلوم ، جیانا اچ دیویدسون و غیره. دنی جیکوبز مخاطبان هدف و بیانیه هدف: جراحان دستگاه گوارش ، متخصصان گوارش ، متخصصان بیماری های عفونی ، پزشکان اورژانس هدف …


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>